Gør ADHD og ADD til Håb og Handlekraft

De forskellige medlemskaber:

  • Personligt medlemskab koster 300 kr. pr. kalenderår.
  • Familiemedlemskab koster 500 kr. pr. kalenderår.
  • Ungdomsmedlemskab for alle mellem 18-25 år. 100 kr. pr. kalenderår.
  • Støttemedlemskab koster 1200 kr. pr. kalenderår.

Læs mere om medlemskaberne her. Du tilmelder dig nederst på denne side.

HVORFOR OS?

Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD/ADD. Ofte mere end de selv og andre troede muligt. Derfor har vi dedikeret vores arbejde til at ruste dem. Så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet. Lad os sammen gøre ADHD og ADD til håb og handlekraft. Fra mennesker med ADHD/ADD til deres pårørende. Over professionelle og politikere. Til foreningens frivillige og ansatte.

HVORDAN ARBEJDER VI?

Det er nødvendigt at engagere vidt og bredt, når mennesker med ADHD/ADD skal lykkes med det, de ønsker. Derfor arbejder vi helhjertet og helhedsorienteret. Vores fundament er stor viden om ADHD/ADD og de mennesker, der er berørt. Men vores tilgang er, at det ikke er viden, der virker. Det er det, vi bruger den til.

HVAD TILBYDER VI?

Vi ved, at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD/ADD og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af vores konferencer, undervisning og guidelines. Politisk arbejder vi med to mål: Fremme ressourcerne til ADHD/ADD og sikre, at lovgivningen tager højde for ADHD-berørte. Desuden deltager vi i udvikling og forskning. Og formidler ADHD/ADD nuanceret og positivt.

VORES BAGGRUND

Stærkt formål, flad struktur og høj medbestemmelse. Det er ADHD-foreningen. Sådan har det været i over 40 år. Hver dag støtter vi stadigt flere ADHD og ADD-berørte. Det er kun muligt i kraft af vores omkring 200 frivillige ildsjæle og ca. 7.500 medlemmer. Samt vores politiske og økonomiske støtter i samfundet. Tak, fordi I gør ADHD og ADD til håb og handlekraft sammen med os. Så endnu flere kan gøre det samme.