fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Betingelser for beviling

Betingelserne for at få hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Når en sagsbehandler skal vurdere, om der skal bevilges hjælp til en familie med et barn med ADHD/ADD, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt.

Det er en betingelse, at barnet har en betydelig og varig nedsat, fysisk og/eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse f.eks. ADHD/ADD.

I forhold til merudgifter er det en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og i forhold til kompensation af tabt arbejdsfortjeneste, skal pasningsbehovet være en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Sådan skal begreberne forstås:

Betydelig Funktionsnedsættelsen har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse
Varig Der er ikke inden for overskuelig fremtid udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold. Der vil i lang tid være behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen
Funktionsevne Evnen til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter. Funktionsevnen vurderes oftest i forhold til hvad personer af samme alder og køn kan klare
Indgribende    Handler om de alvorlige indvirkninger funktionsnedsættelsen har i den daglige tilværelse
Kronisk Funktionsnedsættelsen vil vare flere år eller resten af livet
Langvarig Lidelsen skønnes at vare et år eller mere

 

Vurderingen af, om man kan komme i betragtning

Barnet skal bo hos forældrene eller hos en af forældrene. Den nedsatte funktionsevne skal medføre en del begrænsninger i dagligdagen. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af barnet, hvor der vil blive set på følgende:

  • Hvilke særlige hensyn skal der tages til barnet?
  • Hvor adskiller barnet sig i forhold til jævnaldrende børn?
  • Modtager barnet støtte i skolen?
  • Hvordan påvirker det barnets aktivitetsniveau og fritidsliv?
  • Hvilke begrænsninger medfører det for familiens måde at leve på?
  • Hvad betyder det for evt. søskende?

Det er ingen betingelse for at komme i betragtning til bevilling af merudgifter eller kompensation af tabt arbejdsfortjeneste, at barnet har en diagnose. Det er graden af barnets funktionsnedsættelse, der er det afgørende. Kommunen vil dog bede om en lægefaglig beskrivelse af funktionsevnen og som oftest vil lægen/speciallægen kunne stille en diagnose.

Ikke alle børn med ADHD kan komme i betragtning til støtte

Børn med ADHD tilhører ikke automatisk målgruppen. Det er derfor ikke alle børn med ADHD, der er berettiget til handicapkompenserende ydelser efter servicelovens §§ 41 og 42.

En betydelig nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse betyder, at barnet har nogle så store vanskeligheder, at det er nødvendigt at sætte ind med en særlig indsats i det daglige. Så hvis barnet klarer sig i dagtilbud eller skole uden eller med minimal støtte, vil barnets vanskeligheder ikke blive vurderet som betydelige eller indgribende. Det er sagsbehandleren, der ud fra indhentede oplysninger vurderer, om barnets vanskeligheder er betydelige eller indgribende nok til, at barnet er omfattet af de handicapkompenserende ydelser.

Børn med ADHD-diagnosen bliver heller ikke automatisk tilknyttet kommunernes handicapafdeling. Netop denne målgruppe ligger i gråzonen, hvor Børne- familieafdelingerne i visiteringen vil se på sværhedsgraden af barnets funktionsnedsættelse.

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen