Træning og strategier

ADHD giver forskellige udfordringer i dagligdagen, og det er vigtigt at lære at takle vanskelighederne på en hensigtsmæssig måde. Nye strategier og ændret adfærd kan gøre livet med ADHD lettere

Social træning

Social træning handler om at træne sociale kompetencer. Sammen med en behandler gennemgår barnet forskellige øvelser bl.a. via leg, rollespil og flimklip. På denne måde trænes vanskelige sociale situationer som fx konflikthåndtering, ventetid og reglerne i skolen. Metoden er mest velegnet til børn og har vist sig at have god effekt på barnets adfærd. Nogle forskere mener dog, at for at være effektiv skal træningen foregå der, hvor barnet oplever problemer og skal løse dem – og ikke på et kontor eller i en klinik.

Forældretræning

Forældretræning er et tilbud, som har fokus på at lære forældre til børn med ADHD at forstå og se bag om barnets adfærd og på den baggrund ændre deres egen adfærd. Forældrene får viden og indsigt i, hvordan ADHD påvirker barnet. Derudover får de redskaber og mulighed for at træne hensigtsmæssige metoder som fx positiv kommunikation, udpegning af successer, rutiner og visualisering.

Forældretræning har vist sig at have en rigtig god effekt på forældrenes selvfølelse, forældreevne, trivsel og på konfliktniveauet i hjemmet. Forældretræning har også god effekt på barnets adfærd og trivsel.

Læs om ADHD-foreningens forældretræning Kærlighed i Kaos her.

Du kan også læse om ADHD-foreningens online forældretræning KiK Nu! her

Mestringskurser for voksne med ADHD

På mestringskurser for voksne med ADHD får du redskaber, så du kan hjælpe dig selv til et bedre liv med din ADHD. Du møder også andre med ADHD og kan udveksle tanker og mestringsstrategier med dem.

Nogle kommuner tilbyder den slags kurser, og flere Selvhjælpsorganisationer rundt omkring i landet har oprettet mestringsgrupper for voksne med ADHD. Spørg i din kommune eller lokale Selvhjælp, om de har et sådant tilbud.

ADHD-foreningen holder ind imellem kurser og workshops for voksne med ADHD, så hold øje med ADHD-foreningens kursuskalender

Nogle af ADHD-foreningens lokalafdelinger afholder også mestringskurser for voksne. Find din lokalafdeling og se arrangementerne her