Animationsfilm der giver forældre til børn og unge med psykiske lidelser håb og handlemuligheder

01/07/2024

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden har produceret 15 korte animationsfilm med inspiration og konkret hjælp til forældre til børn og unge med en psykiatrisk diagnose.

Filmene handler om ADHD, autisme, søvn, OCD, angst, og depression og giver inspiration til, hvordan man som forælder kan støtte og hjælpe sit barn i hverdagen. For hver diagnose er der produceret en film målrettet forældre til hhv. børn i alderen 3 – 12 år og unge i alderen 13 – 17 år.

Filmene er mellem 2,5 og 4 min. varighed og ligger tilgængeligt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers hjemmeside VIDEN OM.

Læs mere: Viden om (psykiatri-regionh.dk)