Ambassadør 2017 – Sune Demant

-amatørbager, tandlæge, Ph.d. stipendiat og voksen med ADD

”Da jeg fik diagnosen, var det en stor lettelse. Det gav mig nogle forklaringer, og der var en genkendelsens glæde, når jeg læste om ADD. Jeg følte, at jeg fik et tilhørsforhold og blev del af et nyt fællesskab af mennesker, at ADD’en var en slags adelsmærke. Det betyder meget for mig, at jeg nu som ambassadør for ADHD-foreningen også kan være med til at styrke det fællesskab, og være en som andre kan spejle sig i.”