fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Støtte på ungdoms­uddannelse

Støtte på ungdoms­uddannelse

Mange unge med ADHD har stor gavn af at få en støtteordning i studieforløbet. Der findes forskellige støttemuligheder, og samlet kaldes ordningen Specialpædagogisk støtte (SPS).

Det er individuelt, hvor meget støtte der er behov for.

SPS-ordningen skal sikre, at den studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en ungdoms- og erhvervsuddannelse på lige fod med andre. Der skal gives tilbud om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand fra skolerne, hvis den studerende har behov for det.

De typiske støtteformer til studerende med ADHD er specialpædagogisk bistand (støttetimer) – også kaldt mentortimer.

Læs mere om mentorstøtte her

Der skal søges om specialundervisning eller specialpædagogisk støtte (SPS) hos studievejlederen på uddannelsesstedet.

Støttetimer kan gives til forskellige formål

Støttelæreren/ mentoren vil typisk være en lærer på uddannelsesstedet, der har særlig interesse og forudsætninger for at guide en studerende med særlige behov.

For unge med ADHD gives støtten typisk til følgende formål:

• Overblik over undervisningsforløbene evt. skema for en uge
• Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
• Hjælp til at få overblik over diverse materialer og bøger til forskellige fag
• Hjælp til at tilrettelægge lektier og afleveringsopgaver
• Støtte til at bruge skolens IT system – og følge op på daglige beskeder
• Støtte eleven til at fastholde en arbejdsproces og støtte til gruppearbejder
• Særlige vilkår for prøver og eksamen – typisk forlængelse af tiden.

For nogle unge kan det være en udfordring at skulle begrænse sig. Der kan derfor også være behov for at yde støtte til at regulere energiniveauet, så den unge ikke “brænder ud”.

Støttelæreren/ mentoren vil også have en anden, men vigtig funktion nemlig at give ros og anerkendelse og motivere den unge til at fortsætte studiet på trods af udfordringer.

Støttepersontimer til at indgå i studiemiljøet

Støttepersontimer skal støtte den studerende i at indgå i studiemiljøet og vise rundt på uddannelsesstedet. Støttepersonen kan være en lærer eller en ældre studerende.

Ansøg om specialundervisning eller anden specialpædagogiske støtte

Der skal søges om SPS, så snart den studerende er optaget på en uddannelse. Kontakt studievejlederen på uddannelsesstedet og medbring gerne en skrivelse, som dokumenterer, at der er behov for en støtteordning. Det kan typisk være en udtalelse fra din egen læge, speciallæge eller fra sygehuset, men det kan også være udtalelser fra den tideligere skole, PPR eller lignende.

Studievejlederen vil spørge ind til, hvilke vanskeligheder der kan være i forbindelse med uddannelsen. Sammen med den studerende vil vejlederen finde frem til nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

I gang med en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse

Lige efter 9. eller 10. klasse følger den almindelige procedure for optagelse på uddannelsen. Skolen og UU-vejleder kan hjælpe eleven og forældrene med at udfylde en uddannelsesplan og søge ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk.

I uddannelsesplanen skal der stå, hvad der tidligere er givet af rådgivning, specialundervisning, støtte, vejledning og hjælpemidler. Når det kommende uddannelsessted modtager ansøgningen, skal de kunne danne sig et indtryk af behovet for særlig støtte og/eller hjælpemidler. Dokumentationen for støttebehov skal også medsendes.

Hvis du vil tage en erhvervsuddannelse

På erhvervsuddannelserne tilrettelægger man støtten ud fra en konkret og individuel vurdering af den studerendes behov. Støtten er et tilbud ud over den almindelige undervisning på uddannelsesstedet og i praktikken. Lærere og studievejledere vurderer i samarbejde med dig og evt. dine forældre (hvis du er under 18 år), hvilken slags støtte, der skal gives.

Hvis du vil tage en gymnasial uddannelse

På de gymnasiale uddannelser vurderer man, hvilken støtte der er behov for ud fra dokumentation for sygdom/ handicap og/ eller de særlige behov. Uddannelsesstedets rektor og studievejlederen drøfter tilbuddet med dig og evt. dine forældre (hvis du er under 18 år) samt de aktuelle lærere, inden det sættes i gang.

Afgørelsen på ansøgning om SPS støtte

Det er rektor og studievejleder, der afgør, hvilken type støtte og eventuelle hjælpemidler, du kan få og sørger for at skaffe det. De skal meddele afgørelsen til dig og, hvis du er under 18 år, også til dine forældre.

Alderen er ikke afgørende for at få SPS støtte.

Uddannelsesstedet søger om tilskud til SPS

Uddannelsesstedet kan søge om et særligt tilskud til bestemte former for SPS hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Uddannelsesstedet har pligt til at tilbyde støtte til studerende med særlige behov, uanset det økonomiske tilskud fra Styrelsen.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig i den beslutning, uddannelsesstedet har taget om specialpædagogisk bistand til dig, har du mulighed for at klage. På erhvervsuddannelser skal der klages inden 4 uger og på gymnasiale uddannelser inden 2 uger efter, at uddannelsesstedet har meddelt dig afgørelsen.

Du skal sende klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der sender klagen videre til Ankenævnet for Uddannelsesstøtte sammen med en udtalelse.

Studievejlederen kan vejlede i klagesager.

Oversigt over ungdomsuddannelser med mulighed for specialpædagogisk støtte (SPS):

• STX (almen studentereksamen)
• HHX (højere handelseksamen)
• HTX (højere teknisk eksamen)
• HF (højere forberedelseseksamen)
• GSK (gymnasiale suppleringskurser)
• EUD (erhvervsuddannelse)
• SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
• PAU (pædagogisk assistent)
• KUU (kombineret ungdomsuddannelse

Læs mere om SPS på www.spsu.dk eller UddannelsesGuiden.dk

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelserne m.v. Nr. 1377 af 9. december 2013.