SU klip og slutlån

Mange studerende med ADHD/ADD går ikke den lige vej igennem uddannelsessystemet. De kan fx holde pauser eller skifte spor undervejs, og det kan resultere i, at de i slutningen af uddannelsen ikke har flere SU-klip tilbage.

Hvor mange SU-klip har du til en videregående uddannelse?

Der ydes 70 klip til en videregående uddannelse. Hvis den første videregående uddannelse påbegyndes senest to år efter den første afsluttede adgangsgivende eksamen, vil der gives SU til den normerede tid til uddannelsen + 12 ekstra klip. De 12 klip kan du bruge, hvis der bliver behov for forlængelse af uddannelsen.

Hvad gør du, hvis du løber tør for SU-klip?

Der er mulighed for at få tildelt de 12 ekstra SU-klip, hvis du af særlige årsager er blevet forsinket, f.eks. på grund af sygdom. Når de ekstra SU-klip er opbrugt, og uddannelsesforløbet endnu ikke er afsluttet, så er der kun lånemuligheder tilbage.

Lånemuligheder

Du kan vælge at tage et slutlån i de sidste 12 – og i nogle tilfælde 24 – måneder af en videregående uddannelse, hvis SU er opbrugt.

Om der kan gives et slutlån i 12 eller 24 måneder afhænger af, om du har fået SU til uddannelsens normerede tid og de 12 ekstra klip, eller om du kun har fået SU til uddannelsens normerede tid.

Uddannelsesstedet skal dokumentere, at du kan gøre uddannelsen færdig inden for 12/24 måneder. SU-administrationen skal godkende en låneplan inden udbetaling af slutlånet – dette er sidste mulighed for økonomisk støtte inden for SU-reglerne.

Når alle andre muligheder er brugt op

Du kan som hovedregel ikke få bevilget uddannelseshjælp / kontanthjælp. Det er så godt som en umulighed.

Der er så alligevel en lille mulighed, da kommunerne kan yde hjælp til forsørgelse. Det er ikke en SKAL opgave for kommunerne, men en KAN opgave i særlige tilfælde.

Hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, kan der ydes hjælp, hvis du på grund af f.eks. sygdom eller samlivsophævelse ikke kan skaffe det nødvendige til din egen og familiens forsørgelse. Alle muligheder for støtte fra Statens Uddannelsesstøtte skal være opbrugte.

Der er tale om særlige tilfælde, og der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af sagen. Endvidere vil hensynet til ansøgerens mulighed for selvforsørgelse efter uddannelsen indgå i vurderingen.

Du skal kontakte kommunens Ydelseskontor. Det er muligt, at du vil blive sendt videre til revalideringsafdelingen. Det er forskelligt, hvordan kommunerne behandler disse sager.

Bekendtgørelse nr. 1708 15/12  2015