Erhvervsuddannelse over 25 år

For nogle unge med ADHD/ADD kan det endda være en fordel først at starte på en uddannelse, når de har lagt ungdomsårene bag sig og har større modenhed og erfaring.

Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år kan være en oplagt mulighed

Voksne med ADHD/ADD har ofte blandede erhvervserfaringer. Flere har snuset til forskellige uddannelser eller har haft løse eller faste ansættelser som ufaglært. Andre har måske tidligere taget en erhvervsuddannelse, men på grund af fx fravær og lange ledighedsperioder er uddannelsen blevet forældet. Så derfor kan det betale sig at tænke i nye muligheder, og for dig kan det bl.a. være en kortere eller længerevarende erhvervsuddannelse – afhængig af dit erfaringsgrundlag.

Erhvervsuddannelsen EUV

Har du forskellige erhvervserfaringer, har du mulighed for at tage en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som kaldes EUV. EUV er et målrettet uddannelsesforløb, som bliver sammensat ud fra den erfaring og uddannelse, du har. En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. Har du en relevant praktisk erfaring, kan uddannelsen tages helt eller delvist uden praktikforløb.

Uddannelsen har et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er på 20 uger, men dette forløb kan gøres kortere afhængig af dine erhvervserfaringer.

Uddannelsen foregår på en erhvervsskole. Skolen foretager en vurdering af samlede erfaringer, skolegang og eventuelle uddannelser og tilrettelægger herefter det konkrete uddannelsesforløb. Der udarbejdes altså en individuel uddannelsesplan, hvor alle dine personlige erfaringer kommer i spil.

Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, der fremover bliver grupperet i 4 hovedområder:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Optagelse og adgangskrav til EUV

Til erhvervsskolerne er der indført adgangskrav. Som ansøger skal du have et karaktergennemsnit på mindst 02 fra folkeskolens afgangsprøve i fagene matematik og dansk. Det gælder også, hvis du er over 25 år. Dog er der mulighed for at komme til en optagelsesprøve eller få en samtale, som ud fra en helhedsvurdering kan åbne for adgang.

Der ses bort fra karakterkravet, hvis du allerede har lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed om praktikforløbet.

Erhvervsskolerne kan i samarbejde med Voksenundervisningscentrene VUC tilbyde forløb med opkvalificerende undervisning i fagene matematik og dansk.

Økonomi under EUV uddannelsen

Der er forskellige muligheder for forsørgelsesgrundlag under uddannelsesforløbet. Det afhænger af flere forhold, der omhandler følgende:

  • Er ansøger ledig
  • Er ansøger i beskæftigelse
  • Uddannelse på skolen og uden praktikperioder
  • Uddannelse på skolen og med praktikforløb

Der kan søges SU til skoleperioderne, og har du en praktikaftale med en virksomhed, modtager du elevløn i praktikken. Er der fra starten en aftale med en virksomhed, udbetaler din arbejdsgiver elevløn under hele uddannelsen og får op til 110% refusion af højeste dagpengesats i skoleperioderne.

I forbindelse med den nye beskæftigelsesreform er der afsat en særlig uddannelsespulje til uddannelse af ledige. Som led i en aktiv beskæftigelsesindsats kan der efter aftale med kommunens jobcenter, og ud fra en konkret vurdering, tages en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp.

Sådan kommer du i gang

Du kan henvende dig direkte til den erhvervsskole, der tilbyder den uddannelse, som du gerne vil have. Du kan også kontakte et VEU–center, der kan hjælpe med at finde den rette skole og hjælpe dig i gang med at få vurderet dine kompetencer.

Der er yderligere oplysninger om erhvervsuddannelse for voksne over 25 år på UddannelsesGuiden.dk og eVejledning.