fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Støtte på videregående uddannelse

Støtte på videregående uddannelse

Mange studerende med ADHD/ADD har stor gavn af at få en støtteordning i studieforløbet. Der findes forskellige støttemuligheder, og samlet kaldes ordningen Specialpædagogisk støtte (SPS).

Det er individuelt, hvor meget støtte der er behov for.

SPS-ordningen skal sikre, at den studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre. Betingelserne for at få støtten kræver, at du er optaget på en videregående uddannelse, der ydes SPS til. Dernæst skal du være studieaktiv.

Typiske støtteformer til studerende med ADHD/ADD

De typiske støtteformer til studerende med ADHD er specialpædagogisk bistand (støttetimer) – også kaldt mentortimer – og støttepersontimer.

Du skal søge om specialpædagogisk støtte (SPS) hos studievejlederen / SPS-vejlederen på uddannelsesstedet.

Støttetimerne kan gives til forskellige formål

Støttelæreren/ mentoren vil typisk være en lærer på uddannelsesstedet, der har særlig interesse og forudsætninger for at guide dig.

For studerende med ADHD/ADD gives støtten typisk til følgende formål:

  • Overblik over undervisningsforløbene evt. skema for en uge
  • Hjælp til at få overblik over diverse materialer og bøger til de forskellige fag
  • Hjælp til at tilrettelægge studieforløbet i studiegruppe og hjemmearbejdet
  • Støtte til at bruge uddannelsesinstitutionens IT system – og følge op på beskeder
  • Særlige vilkår for prøver og eksamener – typisk forlængelse af tiden

Støttelæreren/ mentoren vil også have en anden men vigtig funktion – nemlig at give dig ros og anerkendelse og motivere dig til at fortsætte studiet, selvom der opstår udfordringer.

Støttepersontimer til at indgå i studiemiljøet

Støttepersontimer skal støtte dig som studerende i at indgå i studie-/ uddannelsesmiljøet, deltage i gruppearbejde, læsegrupper og andre sociale sammenhænge.

Støtteredskaber

Støtten til studerende med kognitive vanskeligheder kan også være støtteredskaber som for eksempel en diktafon, der kan afhjælpe problemer med at opfatte og huske indholdet af undervisning og samataler. En optagelse på diktafonen gør det muligt for dig at afspille indholdet senere i ro og mag.

Forlænget forberedelse til mundtlige og skriftlige eksamener

Studerende med ADHD/ADD har typisk brug for mere tid til eksamenerne. Det kan skyldes, at flere læser og arbejder langsommere, har brug for flere pauser og/eller mere tid til at kunne koncentrere sig for at få overblikket. Det er ikke lige let at få bevilget den ekstra forberedelsestid, men der ligger en vigtig afgørelse, som er truffet i Ligestillingsnævnet, der kan være hjælpsom, når du ansøger.

Læs afgørelsen om bevilling af ekstra forberedelsestid her>>>

Søg om SPS i god tid

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

Ansøgning om SPS

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en bemyndigelseserklæring, som giver uddannelsesstedet lov til at søge på dine vegne. Derudover skal du udfylde et ansøgningsskema, som du afleverer på uddannelsesstedet.

Hvis du har dokumentation for din funktionsnedsættelse i form af en lægeerklæring fra egen læge eller speciallæge, skal du tage den med til samtalen. Du skal tale med SPS-vejlederen om, hvilke vanskeligheder din funktionsnedsættelse giver i relation til den uddannelse, du er optaget på.

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet skal vurdere følgende:

  • At støtten er nødvendig for at kompensere for en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen
  • At den fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse kan kompenseres
  • At det er praktisk muligt at anskaffe støtten

Det er med andre ord ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for SPS, hvis styrelsen for eksempel vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Styrelsen træffer afgørelse i sagen, og der sendes et brev til din e-Boks. Du skal herefter bede dit uddannelsessted om at etablere støtten.

SPS til studie- og praktikophold i udlandet

Du kan få bevilget SPS til studieophold og praktikperioder, som foregår i udlandet. Støtteformerne vil typisk være de samme, som du har fået bevilget til undervisningen på det danske uddannelsessted. Du søger om SPS til studie- og praktikophold i udlandet på samme måde som til uddannelser i Danmark.

Klagemuligheder

Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget en afgørelse. Du skal sende klagen til styrelsen, der sender klagen videre til Ankenævnet for Uddannelsesstøtte sammen med en udtalelse.

Læs mere på www.spsu.dk

Læs artikler om ADHD og uddannelse

Piger og kvinder med ADHD bliver overset i det danske uddannelsessystem Blad 4-2021

Kursuskalender

Jan (0) Feb (0) Mar (0) Apr (0)
Maj (0) Jun (0) Jul (0) Aug (0)
Sep (0) Okt (1) Nov (0) Dec (0)

ADHD UNG+ Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.