fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Handicaptillæg til SU

Handicaptillæg til SU, når du har ADHD/ADD.

Handicaptillæg kan gives til studerende på en videregående uddannelse og på erhvervsuddannelser, hvis de ikke kan varetage et studiejob. Ofte er ADHD/ADD ikke nok til at få tilkendt handicaptillæg.

Handicaptillæg er et særligt støttebeløb til studerende på videregående uddannelser, der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at påtage sig et studiejob. Generelt skal der en til flere tillægsdiagnoser til ADHD/ADD for at kunne få handicaptillæg.

Tillægget kompenserer for den manglende indtjening, som studerende ellers har mulighed for at tjene ved siden af SU.

Ønsker du at ansøge, skal du sende din ansøgning til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Gå ind på www.su.dk under minSU.

Hvem kan komme i betragtning til at få handicaptillæg

For at få handicaptillægget skal du gå på en videregående uddannelse og opfylde de almene betingelser for at få SU. Når din ansøgning om handicaptillæg behandles, vil der blive vurderet på dine helbredsoplysninger og sværhedsgraden af din funktionsnedsættelse, og på hvilken betydning den har for din evne til at påtage dig et studiejob. En diagnose er ikke i sig selv ensbetydende med, at du kan få handicaptillæg, da sværhedsgraden og symptombyrden kan variere fra person til person.

Pr. 1. maj 2019 kan du søge om handicaptillæg til erhvervsuddannelser via SU-styrelsens hjemmeside. Ændringerne der trådte i kraft pr. 1. januar, ligestiller studerende på erhvervsuddannelser med studerende på videregående uddannelser, der gennem flere år har haft mulighed for at søge handicapkompenserende støtte.

De almindelige regler for SU handicaptillæg skal være opfyldt for at kunne modtage handicaptillæg på erhvervsuddannelser.

Der skal være lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse

Du skal i din ansøgning vedhæfte lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Den lægelige dokumentation kan for eksempel være journal eller erklæring/status fra speciallæge eller hospital. Jo mere fyldestgørende din dokumentation er, og jo bedre den beskriver din aktuelle tilstand, jo hurtigere kan din sag blive behandlet. Der kan være 2 – 4 måneders behandlingstid

Hvad indgår yderligere i vurderingen af, om du kan få handicaptillæg?

Når Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte vurderer ansøgninger om handicaptillæg, ser de på ansøgers evne til at påtage sig et studiejob i mindre omfang. Hvis du er i stand til at arbejde, hvad der svarer til 5-6 timer om ugen eller arbejde fuldtid i 5-6 uger i ferier eller i undervisningsfrie perioder, så vil du som udgangspunkt ikke være berettiget til handicaptillæg. Der vil dog altid være tale om en samlet konkret vurdering i den enkelte sag.

Din ADHD/ADD kan let medføre øget tidsforbrug på uddannelsen, så du oplever, at du ikke kan nå/ eller magte at have et studiejob. Det er dog ikke i sig selv nok til at få bevilget  Handicaptillæg.

Læs mere om handicaptillæg her.

Læs en artikel fra ADHD Magasinet Handicaptillæg

Handicaptillæggets størrelse

Handicaptillægget udgør i 2018 beløb før skat 8.880,- kr. pr. måned på videregående uddannelser. Beløbet er skattepligtigt.

Afslag på handicaptillæg kan ankes

Afslag på SU handicaptillæg kan ankes hos Styrelsen for Videregående Uddannelser
Særlig Uddannelsesstøtte
Handicaptillæg
Bredgade 43
1260 København K

Sådan behandles klager

Når styrelsen modtager en klage, ses der på, om de skal genvurdere sagen og indhente nye oplysninger, om de skal ændre deres afgørelse og bevilge handicaptillæg, eller om de skal fastholde afslaget.

En afgørelse kan ændres, men det er kun i sjældne tilfælde, hvis der ikke er nye lægelige oplysninger. I de sager, hvor der er kommet nye lægelige oplysninger, kan disse ændre vurderingsgrundlaget for den tidligere afgørelse.

Hvis styrelsen beslutter at fastholde afslaget, sendes klagen med sagens akter til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Styrelsen sender sagen til ankenævnet indenfor cirka fire måneder, fra klagen er modtaget. Styrelsen oversender klager i den rækkefølge, de er modtaget. Hvis der skal indhentes nye oplysninger til sagen, kan det tage længere tid.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger behandler herefter klagen. Læs om ankenævnet her.

Kursuskalender

Jan (0) Feb (0) Mar (0) Apr (0)
Maj (0) Jun (0) Jul (0) Aug (0)
Sep (0) Okt (1) Nov (0) Dec (0)

ADHD UNG+ Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.