Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Sygedagpenge­lovens § 56

Sygedagpenge­lovens § 56

Hvis man lider af en langvarig eller kronisk sygdom som f.eks. ADHD, og dette betyder, at der er en del sygefravær fra arbejdet, så er der mulighed for at få en ordning, der nedsætter arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med sygefraværet.

Arbejdsgiveren kan få sygedagpengerefusion fra den første fraværsdag. Ordningen kaldes en § 56 aftale.

Det kan være meget belastende at skulle passe et fuldtidsjob, når man har en ADHD-diagnose. Det er ikke ualmindeligt, at borgere med ADHD får stress og udmattelse og har flere sygeperioder end kollegaerne. Der er borgere med ADHD, som har mistet deres job på grund af for mange sygedage.

Derfor er § 56 aftalen en kærkommen løsning for borgere med ADHD, hvis de har behov for en syge, sove – hvile- dag, til igen at få fysisk og psykisk overskud til at passe arbejdet. Der er også mulighed for at få en aftale, hvis man skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.

Aftalerne er beskrevet i sygedagpengelovens § 56 – derfor hedder det en § 56 aftale.

Alle lønmodtagere har mulighed for at få en § 56 aftale

Som lønmodtager er der mulighed for en § 56 aftale, hvad enten man får løn eller sygedagpenge under sygefravær. Det gælder uanset, om man er privat eller offentligt ansat.
Muligheden gælder også, hvis man er førtidspensionist og har et mindre job, eller er revalidend i oplæring/optræning i en virksomhed.

Hvis man er ansat i fleksjob, ligger det i denne ansættelse, at arbejdsgiveren allerede er berettiget til at få sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Kravene for at få § 56 aftale er, at der er tale om en langvarig eller kronisk sygdom

Der skal således være tale om en fysisk eller psykisk langvarig og kronisk sygdom. Ordningen kræver, at sygdommen/ handicappet medfører et sygefravær på mindst 10 dage om året. Derudover kan der være almindeligt sygefravær på grund af f.eks. forkølelse og influenza – her gælder § 56 aftalen ikke.

Sådan får arbejdsgiveren mindre udgifter ved sygefravær med en § 56 aftale

Normalt kan arbejdsgivere få en kommunal refusion, der svarer til satsen for sygedagpenge, når en lønmodtager har været syg i 30 kalenderdage. Når der er lavet en § 56 aftale, kan arbejdsgivere få refusion allerede fra den første sygedag, når fraværet vel at mærke er på grund af den sygdom, der er omfattet af § 56 aftalen.

Det er bopælskommunen, der skal lave og godkende en § 56 aftale

Det er kommunen, der i den sidste ende skal godkende en § 56 aftale. Aftalen indgås mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Der skal udfylde en blanket, der hedder dp 211. Blanketten kan hentes i lønmodtagerens kommune eller finde den elektronisk ved at gå ind på borger.dk. Når blanketten er udfyldt, skal den afleveres i kommunen, så de kan behandle sagen og give accept af aftalen, hvis lønmodtagerens situation opfylder kravene. En § 56 aftale gælder for 2 år og kan forlænges, hvis betingelserne fortsat er der.

Der er fordele ved aftalen for både for lønmodtager og arbejdsgiver

En § 56-aftale kan gøre det lettere at have de sygefraværsdage, der er nødvendige på grund af ens sygdom. Arbejdsgiveren får mindre udgifter end ellers ved sygefravær. Der er dog nogle ekstra opgaver ved indberetning om sygefraværet, som skal aftales med kommunen.

Hvis man som lønmodtager informerer kollegerne om, at man har en § 56 aftale, er der gode chancer for, at det bliver mere accepteret af alle. Det er en god ide at lave en aftale med arbejdspladsen om, at sygedage i henhold til § 56 aftalen selvfølgelig meddeles om morgenen, men ikke nødvendigvis kræver en masse forklaringer.

Hvis det er for svært at tale med din arbejdsgiver om din situation, kan du bede om hjælp i din kommune. Du er også altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningens socialrådgiver.

Læs artikel i ADHD Magasinet Socialrådgiverens side § 56

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen