Silas kæmpede med ensomhed og depression – men så kom hjælpen

24/08/2023

Silas Karlsson var deprimeret, hans ADHD stod i vejen for skolegang og job, og baglandet var ikke altid med ham. Men så fik han hjælp. Nu er fire forvaltninger i Odense blevet enige om at tilgodese unge som ham i næste års budget.

Nogle unges udfordringer hænger sammen med en klassisk form for udsathed med problemer som hjemløshed, familier med misbrugsproblemer og misbrug hos den unge selv, og hvor det boglige måske, oveni det hele, er problematisk. Og så er der en nyere form for udsathed. Det er unge, der føler sig pressede i et uddannelsessystem med højt tempo og har fokus på præstation, test, målinger og karakterer og er kollapset i forsøget på at leve op til kravene.

– De har brug for en indsats i kommunerne, men det er også nationalt, der skal sættes ind. Vi har fået en meget boglig og præstationsfokuseret skole. Og der er brug for at sikre, at også dem, der har det svært med det boglige, får en oplevelse af, at de kan mestre noget, forklarer Anne Görlich, lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

Læs artiklen: Uden for fællesskabet: Silas kæmpede med ensomhed og depression – men så kom hjælpen | TV 2 Fyn