Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Større viden om ADHD hos støttepersoner

Større viden om ADHD hos støttepersoner

ADHD-foreningen har i samarbejde med University College Lillebælt udviklet en ADHD-uddannelse målrettet kommunale støttepersoner, der arbejder hos voksne med ADHD

Formål

Det overordnede formål med ADHD-uddannelsen for støttepersoner er, at voksne med ADHD får en kvalificeret støtte, så de får bedre mulighed for at mestre deres dagligliv og deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Dette tænkes opnået ved at opkvalificere støttepersoner, så de kan yde en effektiv støtte.

Hovedaktiviteter.

Uddannelse for støttepersoner blev udbudt nationalt, og der blev gennemført i alt ni hold. Hvert kursus har bestået af otte undervisningsdage fordelt over fire måneder. Deltagerne har dermed haft mulighed for at afprøve og implementere den erhvervede viden samt få faglig vejledning undervejs.

For hvert hold har der efterfølgende været oprettet et lokalt fagligt netværk faciliteret af ADHD-foreningen, så deltagerne efter uddannelsens afslutning fortsat har haft mulighed for sparring og videreudvikling af viden og erfaringer.

Håndbog for støttepersoner – målrettet såvel professionelle som private personer, som støtter voksne med ADHD – blev udgivet af ADHD-foreningen under projektet.

Projektets resultater

Evalueringen viser, at uddannelsen i høj grad har haft betydning for støttepersonerne, der har gennemgået en positiv udvikling undervejs. De er gennem uddannelsen blevet bedre til at vurdere, på hvilke områder den enkelte borger med ADHD har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rette på det givne tidspunkt. I virkningsmålingen ses der en tydelig tendens til, at den ydede støtte efterhånden nærmer sig det behov for støtte, som borgerne med ADHD selv oplever at have.

Et vigtigt udbytte for støttepersonerne har været et gennemgående fokus på planlægning og struktur. Andre uddannelsestemaer har blandt andre været målrettet helhedsorienteret intervention, overvejelser om valg af metode samt prioritering af arbejdet med de enkelte mål.

Evalueringen er foretaget af CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Århus.

Evalueringsrapporten kan downloades her

Udviklede redskaber

Der er til uddannelsen udviklet og afprøvet en række redskaber blandt andre:

Dialogguide til en helhedsvurdering af en borgers ressourcer og vanskeligheder. Du kan downloade dialogguiden her

Den værdsættende samtale om det konkrete samarbejde – En skabelon til samtale, som du kan downloade her

Håndbog for støttepersoner kan købes hos ADHD-foreningens butik.

Download Håndbog for støttepersoner gratis her

Det videre perspektiv

Positiv omtale fra deltagere på uddannelsen har ført til, at nogle kommuner efterfølgende har købt et eller to uddannelsesforløb for 20 -25 af kommunens egne medarbejdere. Det giver helt nye muligheder, når en personalegruppe sammen kan udvikle ADHD-indsatsen.

Med udgangspunkt i de erhvervede erfaringer fra projektet arrangerer University College Lillebælt og ADHD-foreningen uddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommunes ønsker og behov.

Projektdetaljer

Tidsperiode
januar 2010 til december 2012

Målgruppe
voksne med ADHD, der får støtte efter § 85 i Lov om Social Service.

Samarbejdspartnere

Uddannelsen er udviklet og gennemført i samarbejde med University College Lillebælt.

Økonomisk støtte
Projektet er gennemført med støtte fra Socialministeriet

Kontakt
Lene Buchvardt, udviklingschef i ADHD-foreningen, lb@adhd.dk

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen