fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Projekt VoksenADHD

Projekt VoksenADHD

Projekt Voksen ADHD er et 3-årigt landsdækkende projekt, som har haft til formål at udvikle og afprøve tiltag, der kan forbedre livsvilkårene for voksne med ADHD.

Formålet

Formålet med projektet har været at udvikle tiltag, som kan kompensere for de vanskeligheder, der er en konsekvens af at have ADHD.

Projektaktiviteter

Projekt VoksenADHD har været organiseret i tre indsatsområder:

  1. Frivilligt korps af ADHD-navigatører
  2. Formidling til kommunale sagsbehandlere
  3. Tilbud til voksne med ADHD.
  1. ADHD-navigatører

Projektet har etableret et korps af frivillige navigatører, som kunne fungere som hjælpere og bisiddere for voksne med ADHD. Hensigten med korpset har været, at voksne med ADHD kunne få hjælp til at opnå den nødvendige kompensation for deres handicap. De frivillige blev introduceret til opgaven gennem kursusforløb á to dages varighed.

  1. Formidling til kommunale sagsbehandlere

Projektet har udviklet tiltag målrettet sagsbehandlere. Disse har fået viden om de problematikker, voksne med ADHD har i dagligdagen samt om de kompensationsmuligheder, der findes. Formålet har været, at voksne med ADHD kunne få bevilliget en hjælp, som kunne forbedre deres dagligdag.

Der er i projektet produceret en håndbog om ADHD målrettet sagsbehandlere, gennemført et kursus for sagsbehandlere fra udvalgte kommuner samt faciliteret et netværk for kursusdeltagerne.

  1. Tilbud til voksne med ADHD

For at give voksne med ADHD nemmere adgang til viden om ADHD og mere indsigt i muligheder for kompensation, er der udviklet forskellige indsatser: temadage og kursus for voksne med ADHD, en ADHD-guide og informationer via ADHD-foreningens hjemmeside.

 

Projektets resultater

Ad 1. Navigatører

Både navigatører og brugere har udtrykt stor tilfredshed med navigatørforløbene. Brugerne har fået støtte til at organisere deres hverdag og til at få hjælp fra offentlige myndigheder, så de i højere grad kunne overskue deres hverdag. De har givet udtryk for, at hjælpen har betydet en reduktion af det kaos, de fleste har oplevet i hverdagen.

Ad 2. Formidling til kommunale sagsbehandlere

Hovedparten af deltagere i kursus og netværk for sagsbehandlere har givet udtryk for tilfredshed med forløbene. De har fået mere viden om ADHD og de konsekvenser, det har for hverdagslivet. Sagsbehandlerne vurderer endvidere, at de har fået redskaber og teknikker, som – set fra deres synspunkt – bidrager til et bedre samarbejde med de voksne med ADHD.

Også de voksne med ADHD har udtrykt stor tilfredshed med de deltagende sagsbehandleres indsats. De vurderer, at der er blevet en mere positiv håndtering af deres sag.

Håndbogen for sagsbehandlere er distribueret til alle landets kommuner.

Den kan bestilles i ADHD-foreningens butik.

eller download Håndbog for sagsbehandlere her

AD 3. Tilbud til voksne med ADHD

Der er i projektet udarbejdet en ADHD-guide målrettet voksne med ADHD og deres pårørende. Guiden giver overblik over forskellige aspekter ved ADHD samt vejleder om muligheder for støtte og kompensation. Guiden kan bestilles i ADHD-foreningens butik eller download ADHD guiden her.

På de 4 afholdte temadage for voksne med ADHD har deltagerne givet udtryk for tilfredshed med form og indhold. Ifølge deres udsagn synes temadagene særlig velegnet til at opnå viden om støttemuligheder samt til at bidrage med ideer til ændringer i hverdagen.

Endelig er der udviklet og gennemført et kursusforløb for voksne med ADHD. Deltagerne har fundet kombinationen af formidling af viden og afprøvning af redskaber hensigtsmæssig i forhold til at ændre betingelser i deres hverdag. De har alle opnået mere viden om ADHD og om mulighederne for at kompensere for de vanskeligheder, det medfører. De angiver, at forekomsten af problemer i hverdagen er mindre hyppige, efter de har fulgt kurset.

På baggrund erfaringerne fra kurset er der udarbejdet en manual for voksenundervisere med generelle anvisninger på struktur, form og indhold af undervisning og formidling til voksne med ADHD. Manual for voksenundervisere kan downloades her

Evalueringen er udført af Center for Kvalitetsudvikling, Århus.

Læs evaluerings rapporten for Projekt voksenADHD

 

Det videre perspektiv

Erfaringerne opsamlet i projekt VoksenADHD er gennem årene videreformidlet til både voksne med ADHD, deres pårørende samt til professionelle i mange sammenhænge.  Erfaringerne danner endvidere baggrund for vurdering af yderligere behov hos voksne med ADHD, og udvikling af nye projektidéer på voksenområdet er udsprunget af disse erfaringer.

Materialer udviklet i projektperioden er tilgængelige på ADHD-foreningens hjemmeside og i butikken, og de er fortsat efterspurgte.

Projektdetaljer

Tidsperiode
2007 - 2010.

Målgruppe
Målgruppen er voksne med ADHD

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af Socialministeriet.

Kontakt
Lene Buchvardt, udviklingschef i ADHD-foreningen, mail lb@adhd.dk

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen