fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

En ny forståelse

Mestringsforløb for nydiagnosticerede voksne med ADHD eller ADD.

 

Formålet med projektet ”En ny forståelse” er, at nydiagnosticerede med ADHD får viden, redskaber og bedre mulighed for indflydelse på deres behandling og indsats, så de opnår en større grad af (re)habilitering.

ADHD-foreningen har igen og igen erfaret, at voksne nydiagnosticerede ikke får andre tilbud end medicin, og at de i høj grad efterspørger viden, redskaber og strategier til at takle de daglige udfordringer.

Det bekræftes i en undersøgelse foretaget af ADHD-foreningen i 2017 blandt 344 voksne med ADHD, hvoraf 90 % var diagnosticeret som voksne.

89 % af dem vurderer: ”Det er frustrerende, at jeg fik diagnosen så sent i livet, og at ingen har forstået mine problemer og behov tidligere”. 74 % vurderer: ”Efter at jeg fik min diagnose, anede jeg ikke, hvor jeg skulle gå hen for at blive rustet til at klare hverdagen”.

66 % vurderer: ”De oplysninger, man får samtidig med en ADHD-diagnose, er ikke tilstrækkelig gode, hvilket betyder, at man føler sig usikker på, hvordan der følges op på diagnosen”.

73 % vurderer: ”Det synes ikke som om, der er et tilstrækkeligt godt samarbejde mellem de forskellige behandlingsinstitutioner vedrørende ADHD-patienter, hvilket øger risikoen for, at man bliver ”kastet rundt” eller ”havner mellem to stole”.

En forespørgsel i psykiatrien i region Syddanmark i marts 2019 bekræfter, at både de psykiatriske afdelinger, privatpraktiserende psykiatere og lokalpsykiatrien mangler tilbud om psykoedukation til patienter med ADHD. Der er derfor ingen tvivl om, at nydiagnosticerede voksne med ADHD har behov for viden om ADHD, bearbejdning af diagnosen, en ny forståelse for vanskelighederne samt redskaber til at takle hverdagens udfordringer – herunder også kontakten til Psykiatrien og kommunen.

 

Projektets målgruppe er voksne med ADHD, som er diagnosticeret inden for det seneste år.

 

 

”En ny forståelse” bygger på ADHD-foreningens tidligere erfaringer med mestringsforløb kombineret med nye emner som ”behandling”, ”kompenserende ordninger” og ”inddragelse i egen behandling og indsats”.

ADHD-foreningen står for planlægning og gennemførelse af forløbet, men professionelle fra psykiatrien deltager 1 gang og informerer om ADHD og behandlingsmuligheder. En sagsbehandler fra kommunen holder et oplæg 1 gang om støttemuligheder og det gode samarbejde.

På den måde kan ”En ny forståelse” blive et naturligt bindeled mellem indsatserne i region, kommune og civilsamfund, samtidig med at en frivillig organisation løfter en meget vigtig og underprioriteret opgave.

Emnerne for et forløb på 10 x 2½ time kan være:

 • Præsentation af deltagere og program – ryste gruppen sammen.
 • Viden om ADHD og behandlingsmuligheder for gruppedeltagere og pårørende. Hvordan kan man blive inddraget i sin egen behandling?
 • Hvordan påvirker ADHD hverdagslivet?
 • Hvordan kommer min ADHD til udtryk?
 • Redskaber til overblik og struktur
 • Planlægning og organisering af opgaver
 • Igangsætning og vedholdenhed
 • Stress, konflikter, vrede og temperament
 • Kommunikation og sociale relationer
 • Støttemuligheder, handicapkompenserende ordninger og den gode kontakt til det offentlige
 • Hvordan får jeg mine ressourcer i spil?

Pårørende kan have meget svært ved at forstå de usynlige vanskeligheder forårsaget af ADHD, og forholdet mellem den voksne med ADHD og pårørende er ofte belastet. Derfor inviteres pårørende med til informationsmødet om ADHD, så de også får en basal viden og dermed mulighed for at forstå, hvordan de bedst kan støtte og bakke op om behandling og indsats.

Deltagerne i projektets mestringsforløb kan henvises fra en psykiatrisk afdeling, en privatpraktiserende psykiater eller en kommune, men de kan også henvende sig på eget initiativ.

Der kan være fra 5-8 deltagere i en gruppe, som ledes af projektleder fra ADHD-foreningen sammen med 1 frivillig.

Forløbet tænkes afholdt i kommunernes frivilligcentre eller i andre gratis eller billige lokaler.

Det er hensigten at udvikle et forløb, som ikke er for omkostningstungt, så det kan blive en let tilgængelig indsats, som relativt let kan iværksættes.

Indsatsen vil i projektet blive et tilbud til borgere flere steder i region Syddanmark, men det vil efterfølgende kunne udrulles til resten af Danmark.

Der udvikles en manual med beskrivelse af metoden og emnerne for de enkelte mødegange samt undervisningsmaterialer, som udleveres i deltagermapper. Derudover udarbejdes et evalueringsdesign og skemaer til vurdering af funktionsniveauet før- og efter indsatsen, så effekten kan måles.

Der trykkes fly’ere om forløbet, som distribueres til psykiatere og kommuner i regionen, ligesom det vil blive annonceret i alle ADHD-foreningens medier, så rekrutteringsgrundlaget bliver så stort som muligt.

Projektdetaljer

Tidsperiode
August 2019 - august 2022

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af satspuljen under sundhedsministriet

Projektleder
Tine Hedegaard

Kontakt
th@adhd.dk

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen