Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

KiK Nu!

KiK Nu!

Rettidig styrkelse af forældrekompetencer

KiK Nu! er støttet af Egmont Fonden

FORMÅL

KiK Nu!’ formål er en rettidig indsats for forældre til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Indsatsen skal styrke børns trivsel, og uddannelse samt give overskud og færre konflikter. Dette opnås gennem styrkelse af forældrenes kompetencer.

Baggrund

I Danmark lever ca. 60.000 børn med ADHD. De har symptomerne uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Medicin kan dæmpe symptomerne, men der findes ingen behandling, der kan kurere ADHD. Værktøjer til at leve med ADHD og forebygge tilstødende problematikker er derfor et vigtigt mål for familierne – og for samfundet.

At have et barn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder kan være en stor belastning i en familie. ADHD-symptomerne kan opleves stressende og dominerende, hvilket ofte fører til negative reaktioner fra søskende og forældre, ødelæggende og negative adfærdsmønstre mellem familiemedlemmerne og nedsatte psykosociale funktioner hos forældrene. Det er svært at få rutinerne til at køre i en familie med ADHD. Der er mange konflikter og meget skæld ud. Børnene er ofte kede af det og bliver over tid triste og får et lavt selvværd i kraft af megen kritik og mange nederlag.

Studier viser, at forældre til børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder føler, de har ringere forældrekompetencer end andre forældre, og at de er mere eftergivende og oftere overreagerer. Disse familiære problemer kan igen øge barnets forstyrrende adfærd, mindske dets selvværd og forværre forældre-barn-relationen.

 

Målgruppe for KiK Nu! 

Den primære målgruppe for KiK Nu! er forældre til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder i alderen 3-9 år.

Aktiviteter i KiK Nu!

Projektet består af følgende faser:

Fase 1: Udvælgelse og opsætning af IT-platform

Fase 2: Konvertering af manual og udarbejdelse af online indhold
KiK Nu! skal bestå af 12 interaktive undervisningssessioner over 12 uger, hvor det faglige og pædagogiske indhold vil blive præsenteret for deltagerne via animationer med lyd, videosekvenser og interaktive øvelser med instant feedback.

For at sikre, at en online version af KiK baserer sig på det effektmålte, tages så vidt muligt udgangspunkt i det eksisterende faglige og pædagogiske program, som skal konverteres til et effektfyldt onlineprogram.

Den ønskede adfærdsændring i hverdagen opnås ved at forældrene arbejder med indholdet, at de bliver engageret, og at de sætter viden i relation til deres børns hverdag i såvel hjem som skole.

De interaktive øvelser såvel som hjemmeopgaver skaber refleksion over egen praksis.  De tager afsæt i, hvordan forældrene støtter op om børnene og takler ADHD-adfærden på en hensigtsmæssig måde både i hjemmet, og i særdeleshed også i forhold til skole og fritid. F.eks. hvordan de kan inddrage andre til at støtte op om barnet, såsom andre familiemedlemmer, barnets lærer og klasse, eller forældre til klassekammerater.

Fase 3: Gennemførelse af KiK Online forløb

I projektperioden forventes det, at 3900 forældre vil deltage på KiK-online. Med en prævalens for ADHD på 2-3% hos børn, og hertil kommer forældre til børn med ADHD-lignende vanskeligheder, vurderes rekrutteringsgrundlaget at være mere end tilstrækkeligt.

En af udfordringerne ved online læring er den store frafaldsprocent. Massive open online courses (MOOC) har en gennemsnitlig gennemførelsesgrad på ca. 15 %[2],de kan dog komme op på 30-40 % og en sjælden gang højere. KiK Online er ikke en MOOC, idet holdene er mindre, men IT-platformen, som anvendes, vil læne sig op ad en MOOC-platform og dermed også af samme måde at undervise på.

I KiK Online påregnes en gennemførelsesgrad på 55 % fordi deltagerne på KiK er personligt motiverede for at gennemføre, da de selv har valgt kurset, som kan give dem redskaber til at støtte deres børn. Men også fordi ADHD-foreningen har flere tiltag for at dæmme op for frafald.

Fase 4: Uddannelse af frivillige KiK-rådgivere

KiK Online-chat, som skal støtte op om deltagernes fuldførelse af KiK Online og besvare deres faglige spørgsmål, vil i første omgang blive varetaget af en ansat fra ADHD-foreningen. Efter et år opsamles erfaringer om brugen af chat og nødvendigheden af den. Hvis den bliver anvendt, vil der blive uddannet frivillige rådgivere til at varetage denne opgave fremadrettet.

I projektet uddannes 12 KiK-rådgivere. De vil blive uddannet over 2 weekender. Den ene weekend fokuserer på indholdet af KiK dvs. indholdet af forløbet, viden om ADHD-symptomer og adfærd hos børn, positiv kommunikation og forebyggelse og håndtering af konflikter. Den anden weekend handler om online facilitering, social interaktion og feedback online.

 INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE

I KiK Online inddrages børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder i alderen 5-9 år til at give indsigt i livet med ADHD. Disse børn er eksperter på, hvordan hverdagen, som barn med ADHD, er. Derfor vil 6 børn blive interviewet og disse interview vil blive brugt i KiK nu! både i forhold til opbygning af modulerne men også som lydfiler i modulerne.

 

Projektdetaljer

Tidsperiode
April 2018 - feb 2022

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af Egmont Fonden

Kontakt
Projektleder Tina Vaarning - tva@adhd.dk

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen