Neurofeedback og ADHD

Med Neurofeedback – også kaldet EEG-træning, Biofeedback eller bare hjernetræning – træner man hjernens evne til at regulere og kontrollere sig selv.

Hvad er Neurofeedback?

Neurofeedback er en form for hjernetræning, hvor man påvirker ubevidste processer i hjernen. Man aktiverer de dele af hjernen, der arbejder for langsomt og dæmper de dele, der arbejder for hurtigt.

Neurofeedback er ikke direkte hukommelsestræning, men ved hjælp af belønning skærper man hjernens evne til at fokusere på det vigtige og skære alle de forstyrrende indtryk fra.

Målet er, at man blandt andet bliver bedre til at regulere sine følelser, holde opmærksomheden, koncentrere sig og kontrollere sine impulser.

Virker Neurofeedback på ADHD?

En del børn og voksne med ADHD vurderer, at de har en gavnlig effekt af hjernetræningen. Nogle skoler har også indført Neurofeedback og vurderer, at elever med koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder, har lettere ved at følge undervisningen, når de har hjerne-trænet først.

En af de skoler er Sødalskolen i Århus, som har hjernetrænet børn med ADHD, autisme og svær depression. På godt et år er elevernes koncentration og trivsel blevet markant forbedret, hedder det i en artikel på www.skoleborn.dk

I en analyse af udvalgte undersøgelser af effektiviteten af Neurofeedback på ADHD finder man, at metoden har en stor effekt på impulsivitet og uopmærksomhed og en medium effekt på hyperaktivitet.

Der mangler dog forskning, som entydigt viser, at de færdigheder, man opnår under hjernetræningen, faktisk kan overføres til fx dansk, matematik og andre skolefag.

Der findes heller ikke forskning, der viser, om effekten holder på langt sigt.

Hvordan virker Neurofeedback?

Med Neurofeedback træner man hjernens evne til at regulere og kontrollere sig selv. Der opstår et samarbejde mellem hjernens ubevidste del, og det man kan måle på hovedets overflade.

Der sendes ikke strøm ind i hjernen. Der måles alene på den aktivitet eller spænding, der er i hjernen. Informationen sendes løbende tilbage til den, der træner.

Over tid lærer hjernen at kontrollere spændingen på en mere hensigtsmæssig måde. Dermed påvirkes aktivitetsniveauet i de dele af hjernen, der ikke fungerer optimalt.

Hvordan foregår behandlingen?

  • Man sidder afslappet i en stol.
  • Der sættes 3 elektroder på hovedet.
  • Elektroderne er tilkoblet en forstærker, som er tilkoblet en computer.
  • Med udgangspunkt i dette styrer man et computerspil.
  • Når hjernen arbejder godt, går spillet bedre. Hvis hjernen arbejder uhensigtsmæssigt, virker det bremsende på spillet. Træningen foregår på det ubevidste plan.
  • Hver behandling tager mellem ½ og ¾ time