fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Storkøbenhavn og Bornholm

Bestyrelse

Vi afholder bestyrelsesmøde en gang om måneden, med undtagelse af juli.

Har du/i noget i ønsker, at vi skal drøfte i bestyrelsen, bedes i sende en mail til storkbh@adhd.dk

Referat af ordinær generalforsamling i ADHD-foreningen
Storkøbenhavn og Bornholm
Dato: 25. februar 2021 kl. 14-16.
Sted: Afholdes digitalt over Zoom

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Jesper Troels Jensen er valgt som dirigent, Ditte Helene Rasmussen (ansat
frivilligkoordinator) er valgt som referent. Stemmer optælles via zoom.

2. Bestyrelsens beretning.
Det har været en turbulent tid for bestyrelsen. Bestyrelsen blev valgt på en
ekstraordinær generalforsamling i juni. Efter sommerferien meddelte formanden
at hun flyttede uden for lokalforeningens område og dermed blev Selina, der var
næstformand fungerende formand. Der har desuden været en del frafald,
sygemelding og en er gået på barsel. Dette har sammen med Corona gjort
bestyrelsesarbejdet svært og betydet at der ikke har været meget aktivitet.

3. Kassererens beretning.
Der har været en del udfordringer med formaliteterne vedrørende økonomien.
Manglende overdragelse fra den tidligere bestyrelse og et CVR-nummer, der var
udløbet, betød at vi skulle starte helt forfra. Banken skulle have ID fra alle
bestyrelsesmedlemmer og de mangler stadig fra et, så vi har endnu ikke adgang
til kontoen. Hvilket betyder at vi endnu ikke har kunne få revideret regnskabet.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet er godkendt med det forbehold at det bliver godkendt af revisionen.

5. Budget for det indeværende kalenderår til drøftelse
Forslag til budget blev fremlagt og drøftet. Drøftelserne tages til efterretning.

6. Indkomne forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Ingen forslag

7. Valg til formand:
Selina Munch-Petersen, Modtager valg
Selina Munch-Petersen er valgt for en 2-årig periode

8. Valg til bestyrelse:
På valg:
Kenneth Ekstrøm – Modtager genvalg
Jesper Troels Jensen – Modtager genvalg
Sine Mølle Sørensen – Modtager genvalg
Tine Lehmann – Modtager ikke genvalg
Majbritt Danielsen – Modtager ikke genvalg
Opstillet:
Andreas Tange
Trine Pedersen
Jytte Rasmussen
Julie Zeltner
Julie, Kenneth og Jytte vælges for en 2-årig periode
Trine, Andreas, Jesper og Sine vælges for en 1-årig periode
Valg af suppleanter for en 1-årig periode
Katharina Maiboe og Gry Inger Reier er valgt som suppleanter
9. Valg af revisor for 1 år.
Julie Kyndesgaard vælges som revisor.

10. Eventuelt.

Dirigent Jesper Troels Jensen

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen