Et godt arbejdsliv for voksne med ADHD

Information

18. november 2023 kl. 10:00 - 15:00

Voksne med ADHD/ADD i tilknytning til arbejdsmarkedet

ADHD-foreningen
Pakhusgården 50
5000 Odense C

Download

1690.00 kr.

Værktøjer og strategier til mere produktivitet og trivsel på arbejdspladsen

Målgruppe
Kurset er for voksne med ADHD/ADD i tilknytning til arbejdsmarkedet

Baggrund
Mestrer du generelt livet med ADHD/ADD, men oplever udfordringer når det kommer til dit arbejdsliv?

ADHD/ADD påvirker alle aspekter af livet på forskellig vis, og nogle oplever, at arbejdslivet er en særlig udfordring. For nogle kan det handle om at komme ind på arbejdsmarkedet, mens det for andre er fastholdelsen, som er en udfordring. Mange med ADHD/ADD oplever desværre mange skift i deres arbejdsliv, fordi deres ADHD/ADD påvirker dem negativt i deres evne til at arbejde effektivt, være fokuseret, overskue opgaver, planlægge arbejdstiden og samarbejde med kolleger. Andre oplever, at de selv ved for lidt om, hvordan ADHD/ADD påvirker deres arbejde – og at arbejdspladsen generelt ved alt for lidt om diagnosen.

Formål
Målet med kurset er at introducere deltagerne til en række strategier og systemer, som kan hjælpe en til en mere organiseret og produktiv arbejdsdag. Formålet er at inspirere deltagerne til at afprøve udvalgte strategier på egen arbejdsplads og reflektere over, hvordan man selv kan skabe forandringer.

Hvad får jeg ud af kurset?

  • Indsigt i, hvordan ADHD/ADD påvirker din arbejdsdag
  • Strategier og systemer til at organisere din arbejdsdag
  • Mulighed for at møde andre, som også har ADHD/ADD

Hvad får jeg med hjem?

  • Du får 3 af ADHD-foreningens udgivelser: ”ADHD hos voksne” og ”ADD – den stille ADHD” og ”ADHD-foreningens guide til livet med ADHD”
  • Kopi af PowerPoint-oplægget

Underviser

Tine Krista Hedegaard
Fagchef og programleder på voksenområdet i ADHD-foreningen. Tine har stor erfaring som underviser og rådgiver på voksenområdet. Tine er uddannet Cand.mag. og Master i socialt entreprenørskab. Hun er certificeret R&R2-ADHD Trainer (Kognitivt Adfærdstræningsforløb) og har en grunduddannelse i kognitiv terapi og metode.