Bliv mentor

Har du selv ADHD/ADD, er mellem 20-35 år, og er du kommet så langt med din mestring, at du har overskud og lyst til at bruge dine egne erfaringer til støtte og inspiration for en anden ung?

Har du selv ADHD/ADD, er mellem 20-35 år, og er du kommet så langt med din mestring, at du har overskud og lyst til at bruge dine egne erfaringer til støtte og inspiration for en anden ung?

Som mentor skal du bl.a. inspirere og skabe håb for fremtiden hos din mentee. Derudover skal du:

  • Selv have ADHD eller ADD og være afklaret med diagnosen
  • Have en god indsigt i, hvordan ADHD påvirker ens liv
  • Have fundet gode løsninger på uddannelses og/eller arbejdslivets udfordringer
  • Være villig til at dele ud af egne erfaringer
  • Stille dig til rådighed for din mentee, fx på telefon, facetime, sms eller til fysiske møder

Formålet med mentorforløbet er at bringe unge med ADHD tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet, ved at give dem større forståelse for egne ressourcer, større tro på sig selv og flere handlemuligheder. Du vil fungere som sparringspartner, der ud fra egne erfaringer, kan give viden om ADHD og konkrete råd og redskaber til at mestre livet med ADHD.

Hvem matches du med?

Som mentor bliver du matchet med en ung, der har ADHD/ADD i alderen 18-30 år. De føler sig udfordret ift. livet med ADHD og savner nogle at tale med og spejle sig i. De kan have svært ved at strukturere hverdagen, svært ved at begå sig socialt og svært ved at leve op til andres forventninger til dem. Derfor har de brug for en mentor, som kender deres udfordringer og kan give råd og redskaber til at mestre ungdomslivet med ADHD.

Forløbet

Mentorforløbet varer i 6 måneder, hvorefter I kan fortsætte kontakten, hvis I begge har lyst. Du vil typisk blive matchet med én der er lidt yngre end dig selv, og som bor i samme landsdel. Alle mentorer modtager en kvalificerende uddannelse og telefonisk sparring med projektlederen gennem hele projektet.

Mentorforløbet indebærer regelmæssig kontakt med den unge både fysisk, online og via telefon/sms, og det er vigtigt, at du er der for den unge, når de mangler nogle at tale med om deres udfordringer.

Bliv mentor

Lyder det spændende? Så kontakt projektleder Nina Bagger Povlsen på nbp@adhd.dk eller 53 72 99 14 for at høre mere.