Pause

Pause

Pauser er et effektivt alternativ til at skælde ud og til at forhindre en situation i at eskalere.

 

Idéen med en pause som konsekvens er, at barnet får en ’opmærksomhedsfri’ pause, hvor det placeres for sig selv et kort øjeblik – uden at blive sendt væk. Pausen skal gives uden vrede eller fordømmelse. Husk at det ikke kun er barnet, der får en pause, det er også dig som forældre, der får en pause.

Hvornår

Hvis spejling eller afledning ikke er nok.

 • Når husreglerne brydes.
 • Til de alvorligste forseelser som at slå og opføre sig grimt overfor andre.
 • Kan bruges dagligt som alternativ til at skælde ud og for at få barnet til at stoppe adfærden, slappe af og hurtigt vende tilbage til fællesskabet med en ny chance for positiv deltagelse.

Hvor

Udvælg et pausested på forhånd.

Gerne et i hvert rum og måske også et i haven.
I bilen må det nødvendigvis være på barnets plads/autostol.

 • Så barnet ved, hvor han/hun skal sidde.
 • Det skal være et neutralt sted som en stol langs væggen, et trappetrin eller et bestemt sted på gulvet.
 • Barnet skal ikke sendes væk, så bliv i rummet eller i nærheden.
 • Pauser kan også gives på gaden, mens man står i kø i supermarkedet, er i et prøverum etc. Det kan ofte fungere langt bedre end skæld ud i det offentlige rum.

Hvorfor

 • Barnet lærer, at negativ adfærd ikke fører til opmærksomhed.
 • Barnet trænes i selvbeherskelse og i at falde hurtigt til ro.
 • Barnet får mulighed for at komme ud af den negative adfærd og starte et nyt sted.
 • Konsekvensen i form af en kort, opmærksomhedsfri pause for sig selv står bedre mål med barnets vanskeligheder end skæld ud og verbale irettesættelser.

Hvordan

Hold gerne et familiemøde hvor regler og pauser introduceres, og hvor barnet selv vælger pausestederne.

 • En pause skal være kort: 30 sekunder er nok.
 • Barnet skal forholde sig roligt i de 30 sekunder.
 • Forældre må ikke opgive pausen, hvis barnet løber væk eller græder og lover bedring, for så lærer barnet, at det kan slippe for en pause.
 • Gå gerne en tur rundt i huset og lad barnet vælge og evt. markere pausestederne.
 • Det kan være effektivt – og sjovt – at øve sig på pauser i fredstid.

Hvad så?

 • Så snart pausen er taget, skal forælderen skrue op for opmærksomheden igen.
 • Ros barnet for at tage pausen, og brug en afledning for at føre det videre.