Effekten af Kærlighed i Kaos

Der er evidens for, at der sker markante signifikante forbedringer for forældre, der har gennemført KiK

Forældre, som har gennemført forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, oplever markante og signifikante forbedringer på forældrekompetencer og opdragelsesstil, tilfredshed med forældrerollen og tiltro til egne evner som forældre.

Derudover ses en markant højere livsglæde og en lettere hverdag.

Effektmålingen er gennemført af SFI som et randomiseret kontrolleret forsøg med 322 forældre fordelt på to hold. Forældrene er fulgt fra slutningen af 2013 til begyndelsen af 2015.

Læs mere om den dokumenterede effekt her: 

Indholdet, der gør forskellen

Kærlighed i Kaos består af 12 kursusgange, som alle er bygget ens op med oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og til sidst hjemmeopgaver.

Forældrene bliver undervist i følgende hovedtemaer:

Undervisning i årsagerne til barnets adfærd herunder viden om ADHD/ADD-symptomer og adfærd hos børn

Positiv kommunikation, hvor der er fokus på ros og opmuntring ved ønsket adfærd frem for irettesættelse ved forbudt, asocial eller aggressiv adfærd;

Forebyggelse og håndtering af konflikter ved at opbygge forældrekompetencer som tydelig kommunikation, planlægning, daglige rutiner, faste rammer, milde til moderate konsekvenser eller belønning.

Kærlighed i Kaos er udviklet og effektmålt med støtte fra TrygFonden.

Kærlighed i Kaos får international anerkendelse

Forskningsartikel slår fast, at ADHD-foreningens danske forældretræningsprogram kan være med til at imødekomme samfundets stigende behov for at hjælpe familier med ADHD.