De frivillige forældretrænere

Frivillighed er et stort plus i Kærlighed i Kaos

Trænere på Kærlighed i Kaos er frivillige, og de har alle en relevant baggrund indenfor det pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige felt – f.eks. som psykologer, lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker. Trænerne har desuden ofte selv erfaring med ADHD.

En del har selv stået med opgaven som forældre til et barn med ADHD, har tacklet udfordringerne og vil nu gerne række andre en hjælpende hånd. Andre har kendskab til ADHD gennem deres arbejdsliv.

Uddannelse af trænerne

Alle trænere gennemgår et uddannelsesforløb på 3 dage fordelt på to weekender. Her bliver trænerne undervist i viden om ADHD, kursets forløb og rollen som træner. De bliver desuden trænet i forskellige øvelser og elementer fra kurset.

Frivillighed en fordel

Da Kærlighed i Kaos er forankret i civilsamfundet, får forældrene mulighed for at få hjælp tidligere, end hvis de først skal igennem det offentlige system. Forældrene kan selv melde sig til kurset, hvis de føler, de har behov for værktøjer til at håndtere familiens udfordringer.

Frivilligheden i Kærlighed i Kaos kan bidrage til, at forældre, der ellers ikke ville deltage i et etableret, offentligt tilbud, får et forældretræningskursus. Kærlighed i Kaos har derfor mulighed for at nå en bredere gruppe af forældre til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.

VIVE har lavet en undersøgelse der viser, at forældretræning baseret på frivillige, professionelle trænere har en effekt for familien, der er på niveau med de etablerede træningsprogrammers effekt. Der er derfor ikke noget i undersøgelsen, der tyder på, at et frivilligt baseret tilbud skulle give ringere kvalitet.

Du kan læse arbejdspapiret fra VIVE her: