Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Nyheder

Førskolebørn med ADHD-symptomer er ofte ikke skoleparate
Skrevet d. 13. august 2019

Førskolebørn med symptomer på ADHD har langt mindre sandsynlighed for at være skoleparate end deres jævnaldrende. ADHD-foreningen opfordrer til politisk handling.

Ny forskning fra England har undersøgt skoleparathed hos børn i førskolealderen med og uden ADHD-symptomer. Der har længe været opmærksomhed på, at elever med ADHD har flere faglige udfordringer end deres jævnaldrende, men det er ikke tidligere blevet undersøgt, om de er bagud allerede ved skolestart.

Studiet er blevet publiceret online d. 21. juli 2019 i det anerkendte tidsskrift Pediatrics. Undersøgelsen har kigget på 93 børn på 4-5 år – de fleste af dem i børnehave og nogle af dem i børnehaveklasse. 45 af dem havde diagnosen ADHD eller, ifølge forældrene, tydelige symptomer på ADHD – hvilket blev testet og bekræftet af forskerne.

Forskerne testede børnene indenfor fem områder: 1. Fysisk trivsel og motorisk udvikling 2. Social og emotionel udvikling 3. Tilgang til læring 4. Sprogudvikling 5. Opfattelsesevne og almen viden.

”Tilgang til læring” indeholdt test af de eksekutive funktioner, som er evnen til at prioritere sine handlinger/opgaver og til at udøve selvkontrol for at regulere sin adfærd og opnå et mål over længere tid.

Børnene blev anset for at være bagud i deres evner indenfor de enkelte områder, hvis resultatet af deres test var én standardafvigelse dårligere end gennemsnittet for deres alder. De blev vurderet ikke-skoleparate, hvis de var bagud i to ud af de fem områder.

Studiet viste, at børn med ADHD ikke havde større sandsynlighed end deres jævnaldrende for at være bagud indenfor området opfattelsesevne og almen viden. Det angår IQ og de færdigheder, der normalt forbindes med skoleparathed, som fx at kunne identificere bogstaver, tal, farver og former.

Derimod var de med langt større sandsynlighed end deres jævnaldrende bagud indenfor de fire andre områder. I forhold til tilgang til læring, så var børn med ADHD 73 gange mere tilbøjelige til at være bagud. Det samme gjaldt 7 gange for social og emotionel udvikling, 6 gange for sprogudvikling og 3 gange for fysisk trivsel og motorisk udvikling.

Studiet konkluderer, at 79 % af børnene med ADHD-symptomer ikke var skoleparate – mod 13 % i kontrolgruppen.

Studiet af førskolebørnene blev foretaget på Stanford University School of Medicine af forskerne Irene Loe, MD og Hannah Perrin, MD. Forskerne bag studiet blev overraskede over det høje tal af børn med ADHD-symptomer, som ikke var skoleparate. Studiet undersøgte skoleparathed i en bredere forstand end forskning traditionelt har gjort. Primært børnenes ”tilgang til læring” og deres eksekutive funktioner er hidtil blevet overset.

Forskerne opfordrer til, at læger, sundhedsplejersker og pædagoger bliver bedre til at opdage børn i førskolealderen, som udviser symptomer på ADHD, når vi nu ved, at disse børn er i øget risiko for at få problemer med at gå i skole. Som det er nu, får mange af dem først hjælp, når de har alvorlige problemer i skolen.

I Danmark kommer artiklen midt i en igangværende diskussion om behovet for skoleudsættelse. Tænketanken DEA udgav i december 2017 rapporten Klar, parat, skolestart, der baserer sig på en undersøgelse hos landets 15 største kommuner. Her svarede 43 % af indskolingslederne, at kun ca. 17 ud af 20 elever var rustede til at gå i 0. klasse i 2016. De pegede bl.a. på, at eleverne havde utilstrækkelige evner til at indgå i fællesskaber og udvise robusthed og vedholdenhed i både leg og læring.

Antallet af børn, der skoleudsættes i Danmark er faldet fra 17 % i 2007 til 7 % i 2016 – mest markant omkring årene for indførelse af den nye skolereform og medfølgende skærpelser omkring mulighederne for skoleudsættelse. Mange kritiserer, at faldet i skoleudsættelse er motiveret af økonomi og er til skade for de børn, der begynder, før de er parate.

I ADHD-foreningen mener vi ligeledes, at for mange børn sendes for tidligt i skole. Skolestarten risikerer at blive et nederlag, der følger dem op gennem skoletiden – og det gælder især for børn med ADHD-symptomerne uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Vi ved fx fra en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra juni 2019, at 52,1 % af elever med ADHD ikke består både dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.

ADHD-foreningen opfordrer til, at den nye forskning vil få børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at se på, hvorvidt danske børnehavebørn med ADHD-symptomer bedre kan identificeres og få støtte, så de bliver mere rustede til skolestart – herunder også med udvidet mulighed for at få skoleudsættelse.

Find den videnskabelige artikel her

 

Kontakt: Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Anna Furbo Rewitz afr@adhd.dk 53729909

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen