fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Eksterne projekter

Eksterne projekter

ADHD-foreningen deltager gerne som konsulenter i andres projekter.

Vi har deltaget i følgende projekter:

Plads til ADHD på arbejdsmarkedet

I et projektsamarbejde mellem Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune og ADHD-foreningen er der udviklet og afprøvet nye metoder, som kan bringe unge på 18-30 år med ADHD og lignende vanskeligheder tættere på uddannelse og job.

Aktiviteterne i projektet

Jobcentrenes medarbejdere har fået viden om ADHD

Et screenings-redskab er udviklet og afprøvet, så jobcentrene kan opspore og sætte fokus på de unge med udfordringer pga. ADHD så tidligt som muligt

Der er udviklet og afprøvet et mestringsgruppeforløb for unge med ADHD og lignende vanskeligheder

Der er etableret et korps af virksomheder, som har fået tilbudt viden om ADHD. Pjece til virksomhederne

Tidsperiode for projektet: 1.12.2017 til 31.3.2019.

Kerteminde Kommune ejer projektet, som er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kontaktpersoner i ADHD-foreningen: Tine Hedegaard (th@adhd.dk)

Korsang som inklusionsredskab

I et projektsamarbejde mellem Sangens Hus og ADHD-foreningen er der udviklet og indsamlet viden og erfaringer med at lede børnekor, hvor børn med ADHD kan indgå på lige fod med andre børn.

Aktiviteterne i projektet

Kursusdage for deltagende korledere er afholdt. Herunder undervisning, sparring og erfaringsudveksling i forhold børn med ADHD i kor

Interviewspørgsmål og interviewguider henvendt til korledere og forældre samt smileyskemaer til børn i korene er udarbejdet

Der er udarbejdet et inspirationskatalog til korledere med sangfaglige og pædagogiske anbefalinger og redskaber til inklusion af børn med ADHD i kor-fællesskaber

Tidsperiode for projektet: 01.12.2016-01.07.2018.

Sangen Hus ejer projektet, som er støttet af Lions Club Danmark.

Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Projektet, som ledes af Socialstyrelsen, afprøver og evaluerer metoden R&R2/ADHD og The Young-Bramham Programme, som begge er evidensbaserede kognitive færdighedstræningsprogrammer målrettet unge og voksne med ADHD.

Aktiviteter i projektet

Oversættelse og tilpasning af metoderne.

Afprøvning og evaluering i udvalgte danske kommuner

Implementering og forankring.

Tidsperiode for projektet: 2015-2019.

Socialstyrelsen ejer projektet.

Kontaktperson i ADHD-foreningen: Tine Hedegaard (th@adhd.dk)

Styrket vejledning om inkluderende læringsmiljøer på EMU.dk

Underleverandører og faglige eksperter i forhold til at opkvalificere EMU.dk – Danmarks læringsportal om uddannelse og undervisning. Har bidraget med faglig viden om ADHD og haft ansvar for at udarbejde de skriftlige produkter til Videnspakke om elever med ADHD i grundskolen.

Aktiviteter i projektet

Indgået i arbejdsgruppe omkring udvikling af materialer vedrørende elever med ADHD

Udarbejdet konkrete materialer til Videnspakke, herunder Faktaark, Case, Dialogkort og Udviklingsredskab om ADHD

Tidsperiode for projektet: 01.02.2018-01.08.2018.

Rambøll var projektleder på opgaven, som er finansieret af STUK – styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Kontakt ADHD-foreningen: info@adhd.dk

Plads til forskellighed

ADHD-foreningen er underleverandører i projektet sammen med Københavns Professionshøjskole Metropol. ADHD-foreningen skal som faglige konsulenter stå for at levere den nødvendige viden om ADHD. Projektet afprøver en mestringsindsats blandt ressourcepersoner i folkeskolens indskolingsklasser. Formål med projektet er at styrke inkluderende fællesskaber for alle børn i klasser med elever med ADHD og ASF.

Tidsperiode for projektet: 2017-2019.

VIA University College leder projektet, som er finansieret af STUK – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Aktiviteter i projektet
– pilotafprøvning
– udarbejdelse af Inspirationskatalog (kan nu downloades)
– undervisning af ressource personer
– implementeringsstøtte
– spredning af indsatsen

Kontakt ADHD-foreningen: info@adhd.dk

Er du ok på nettet?

ADHD-foreningen var faglig konsulent og stod for at levere viden om ADHD.  Andre samarbejdspartnere er Fremtidsfabrik, Center for Digital Pædagogik, Medierådet for børn og unge og Ungdomsringen. Formålet med projektet er, at store skoleelever med kognitive vanskeligheder bliver styrket i at bruge digitale medier hensigtsmæssigt, så de inkluderes i sociale fællesskaber på nettet.

Tidsperiode for projektet: 2016-2018.

Projektet ejes af Red Barnet og blev finansieret af Social- og Indenrigsministeriet

Aktiviteter i projektet
Udvikling af et online spil og en hjemmeside omkring at begå sig online

Læs mere: https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/er-du-ok-paa-nettet/

Kontakt ADHD-foreningen: info@adhd.dk

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen