Donation fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”

13/12/2022

Donationen skal skabe animationsfilm, der giver unge med ADHD et stabilt studieliv

ADHD-foreningen er en af ti velgørende organisationer, som nu modtager hver 100.000 kroner fra den erhvervsdrivende fond, der ejer Sol og Strand Feriehusudlejning. Pengene skal gå til at lave to animationsfilm, som kan hjælpe ADHD-ramte til at mestre studielivet, så flere får en uddannelse.

ADHD giver problemer med koncentration, planlægning og strukturering. Det gør det svært at planlægge og strukturere opgaver, overholde deadlines for afleveringer og indgå i gruppearbejde, løse konflikter og indgå i det sociale liv under studiet, når unge med ADHD bliver optaget på et studie.

Hele 81 procent af unge med ADHD får aldrig begyndt på en ungdomsuddannelse, og næsten 70 procent af unge voksne med ADHD har heller ikke beskæftigelse. Gennemsnitligt har mennesker med ADHD kortere uddannelser end andre.

Men nu skal en donation på 100.000 kroner fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” sikre, at ADHD-foreningen kan lave to animationsfilm, som skal hjælpe unge med ADHD med at lære sig strategier for, hvordan de kan organisere deres studieliv.

-Det er vi så glade for, siger Tina Vaarning, der er sekretariatsleder i ADHD-foreningen.

-Formålet er at gøre unge med ADHD i stand til at leve et bedre studieliv med ADHD. De to animationsfilm skal vise forskellige mestringsstrategier til studielivet. Det kan være konkrete råd til, hvordan man kan skabe overblik, etablere en studierytme og styrke koncentrationen, fortæller Tina Vaarning.

-Unge med ADHD overbelastes hurtigere både fagligt og socialt, og de mangler som oftest indsigt i, hvorfor og hvordan diagnosen ADHD påvirker og begrænser dem. Mange føler sig ensomme og isolerede med deres vanskeligheder, de har svært ved at indgå i studiefællesskabet, og rigtig mange dropper ud under vejs. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på de unge med ADHD og give dem viden og handlemuligheder.

-Med animationsfilmene kan vi både stimulere visuelle og auditive sanser, og samtidig har filmene den fordel, at kompleks viden kan komprimeres og gøre letforståelig for modtageren. Derfor er animationsfilm helt oplagte til at vise de forskellige råd og redskaber, der kan være med til at skabe et bedre studieliv, siger sekretariatsleder Tina Vaarning fra ADHD-foreningen.

”FERIE MED DET GODE HJERTE” – OVERSKUDDET GØR GAVN I VELGØRENDE ORGANISATIONER 

Det er unikt i det danske turisterhverv, at en del af overskuddet fra Sol og Strands udlejning af sommerhuse og ferieboliger bliver omsat til støtte til velgørende og lokale formål.

Formanden for fondens bestyrelse, Jens Stadum, glæder sig over, at Sol og Strands husejere, feriegæster og medarbejdere har bidraget med input til processen:

-Vi er ret stolte af, at vi igen nu for tredje år i træk kan uddele en million kroner til velgørende formål. For vi kan se af de ansøgninger, vi får ind – og af de tilbagemeldinger, vi får fra de sidste års modtagere af donationer fra fonden – at donationerne gør en vigtig forskel for mange mennesker. Det er organisationer, der virkelig hjælper mange af de mennesker, som har det svært, vores donationer går til. Der er virkelig brug for de penge. Og det gælder både i Danmark, men også uden for de danske grænser, siger bestyrelsesformanden.

-Vi kan med god samvittighed sige, at man bidrager til at gøre noget godt for andre, når man holder ferie gennem Sol og Strand. Det er det, vi kalder ”Ferie med det gode hjerte”, siger Jens Stadum.

STIFTERE AF FONDEN: SOL OG STRAND SKAL FORBLIVE DANSK – OG GØRE EN FORSKEL

Det er stifterne af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Margit og Kjeld Andersen, der etablerede ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” i 2019.

Ægteparret havde et dobbelt ønske – nemlig både at bevare og fortsat udvikle Sol og Strand på danske hænder, men også at sikre, at selskabets overskud primært går til velgørende og humanitære formål.

-Vi kan se, at andre får stor gavn af de penge, vi gennem fonden kanaliserer videre til humanitære og velgørende formål. Det bliver vi bekræftet i, når vi ser den lange række af kvalificerede ansøgninger, som er kommet til fonden igen i år, siger Kjeld Andersen.

Det er 43 år siden, han med hustruen Margit Andersen etablerede Sol og Strand Feriehusudlejning.

Margit Andersen supplerer:

-Det er tydeligt, at ansøgningerne kommer fra organisationer, der brænder for at gøre en forskel. Og det er det, der tæller for os. Vi er meget tilfredse med at se kvaliteten i det arbejde, vi donerer penge til, og vi har det rigtig godt med at kunne hjælpe, siger Margit Andersen.

YDERLIGERE KOMMENTARER: 

Tina Vaarning, sekretariatsleder i ADHD-foreningen, tlf. 53 72 99 12

Jens Stadum, formand for bestyrelsen i ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”, tlf. 40856733

Kristian Andersen, PR- og pressechef i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, tlf. 40293837