Diagnosticeringspraksis ved ADHD bør lettes

22/08/2023

Flere ressourcer til hospitalspsykiatrien var et hyppigt diskuteret tema på sundhedsområdet ved årets Folkemøde på Bornholm. Også i Ugeskrift for Læger har flere psykiatere nylig fremhævet især ressourceproblemer i f.eks. den løbende debat om behandling af ADHD. Bl.a. at flere læger og sygeplejersker forlader børne- og ungdomspsykiatrien.

Men netop i forbindelse med behandling af ADHD, som er et voksende og ressourcekrævende område også langt uden for det psykiatriske felt, kunne ændring af diagnosticeringsprocedurer lette presset, især i børne-og ungdomspsykiatrien.

I Norge har de Psykisk helsevern, hvor behandlingsansvaret er fælles. Det letter presset på psykiatrien.

Læs artiklen: Diagnosticeringspraksis ved ADHD bør lettes | Ugeskriftet.dk