Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Beskrivelser, oplæg fredag 2017

banner-konf17-1280x157

Handlekraft – ADHD 2017

Oplæg 5: Fra sans til samling – om hjerne, krop, bevægelse og læring, v/ sundhedsinnovator og forfatter Peter Thybo, Ikast-Brande Kommune

Samspillet mellem hjerne, krop og bevægelse er det dynamiske bindeled mellem den ydre og indre verden. Processen fra sansning til motorisk handling involverer samtidig en række hjernefunktioner, der har stor betydning for læreprocesser. I dette oplæg giver Peter Thybo en guidet oplevelsestur på kryds og tværs i hjernens neurale netværk, og der stilles skarpt på læringsstile – især med fokus på kroppens og bevægelsens betydning for læring.

Peter ThyboPeter Thybo er Sundhedsinnovator, Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd. og specialist i sundhedsfremme og forebyggelse (Pt. Spc.). Han er ansat i Ikast-Brande Kommune som sundhedsinnovator og har stor praksiserfaring i arbejdet med vidt forskellige målgrupper. Har siden begyndelsen af 1990’erne været med til at udvikle og udbrede især salutogen sundhedsforskning, neuropædagogik samt teorier om motorik i Danmark. I 2013 var han med til at stifte temagruppen om mental sundhed/robusthed under Sund By Netværket. Sidder i dag i formandskabet for gruppen. Peter Thybo har skrevet talrige fagartikler og lærebøger bl.a. skrevet bøgerne ’Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring’ (2013) og ’Det Dobbelte KRAM’ (2016).

Gå direkte til tilmeldingen her

Oplæg 6: ADHD og de mange udviklingsveje – hvem er i risiko for hvad? v/ psykolog og Ph.d. Christina Mohr Jensen, Aalborg Universitet

Vi har nu i årevis kendt til de noget nedtrykkende statistiske tendenser for mennesker med ADHD og deres risici for at blive involveret i kriminalitet, trafikulykker, teenagegraviditeter og andre tunge socialt belastende forhold. I dette oplæg går vi et spadestik dybere. For har alle med ADHD den samme risiko for disse udviklingsforløb eller skal vi også huske på, at forhold som familiens økonomiske forhold, komorbiditet mv. kan være med til at forklare hele eller dele af den øgede risiko?

Meget tyder på, at ADHD kun er en del af historien – dette er vigtig viden for personer med ADHD, deres familier og for professionelle. Denne viden er naturligvis væsentlig for den forebyggende indsats, men måske i lige så høj grad i forhold til at mindske den negative stigmatisering, der rammer alle med ADHD uden at tage hensyn til, at udvikling af f.eks. en kriminel løbebane, er et komplekst fænomen, der derfor også har en mere kompleks forklaring.

Christina Mohr JensenChristina Mohr Jensen er psykolog og Ph.d. ved børne- og ungdomspsykiatrien ved Aalborg Universitetshospital og underviser på medicin og psykologi ved Aalborg Universitet. Her leder hun bl.a. sammen med professor Bo Møhl om Børne- og Ungdomspsykiatri. Endvidere er Christina engageret i en række samarbejder med offentlige myndigheder, skoler og institutioner, hvor hun superviserer, vejleder og underviser om bl.a. ADHD. I sit daglige arbejde er hun både klinisk psykolog og forsker. Hun har bl.a. forsket i børn og unge med ADHD og den forhøjede risiko, de har for at komme i kontakt med politi og kriminalforsorg med særligt fokus på at finde ud af, hvem der har en særlig risiko, og hvem der ikke har. Det er indenfor netop dette emneområde, at hun i 2016 fik sin Ph.d. afhandling ’ADHD in Danish children and adolescents: Incidence, validity, psychiatric comorbidity, and antisocial outcomes’ godkendt.

Gå direkte til tilmeldingen her

Oplæg 7: Ophold i naturen som behandlingsstrategi til ADHD? v/ Ph.d. stipendiat, Matt P. Stevenson, Københavns Universitet

Oplægget er primært på engelsk med en introduktion på dansk og tolkes ikke

I dette oplæg vil Matt P. Stevenson præsentere sit forskningsprojekt, som foregik i New Zealand, hvor han undersøgte, hvor stor effekt ophold i naturen har på koncentration og opmærksomhed hos børn med ADHD. Studiet sammenlignede effekten af ophold i naturen med effekten af medicin for at undersøge, om ophold i naturen kan bruges som supplerende behandling.

Undervejs vil blive diskuteret, hvordan forskning med børn og ophold i naturen potentielt kan hjælpe forældre og skoler med børn med ADHD.

Matt P. StevensonMatt P. Stevenson har en MSc i psykologi og er ph.d. stipendiat ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Hans uddannelse og forskningserfaring er primært indenfor neuro-kognitiv psykologi og miljøpsykologi. Hans nuværende forskning omhandler effekten af natur i forhold til den kognitive udvikling hos børn med ADHD og i forhold til deres ADHD behandling.

Gå direkte til tilmeldingen her

Oplæg 8: Positive og negative sider ved ADHD-træk hos skolebørn, v/ psykolog og Ph.d. studerende Trine Wigh Arildskov & professor og overlæge Per Hove Thomsen, Århus Universitet

Hvad betyder det for skolebørn at have en vis portion ADHD-træk? I oplægget fokuseres der ikke på ADHD som en diagnose, men som træk i befolkningen, som vi alle i en eller anden udstrækning har: fra ingen, lave, moderate til meget udtalte ADHD-træk. Det undersøges, om forskellige grader af hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed er til stede hos skolebørn og i hvilket omfang, disse træk har negativ betydning for deres livskvalitet og funktionsevne. Samtidigt belyses potentielle positive sider af selv samme træk: Klarer børn med en vis grad af ADHD-træk sig bedre end børn uden sådanne træk i bestemte situationer?

Per Hove Thomsen, komprimeretPer Hove Thomsen er klinisk professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Århus Universitet og overlæge, dr.med. ved Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. Han er forfatter til flere bøger om ADHD hos både børn og voksne og til både professionelle og berørte. Per Hove Thomsen har forsket i ADHD gennem mange år og senest har han altså kastet sig over at se nuanceret på ADHD-træk hos skolebørn, med fokus både på de positive og de negative sider.

Trine Wigh ArildskovTrine Wigh Arildskov, psykolog, Ph.d. studerende, BUC, Risskov, Institut for klinisk medicin, Århus Universitet.

 

 

Gå direkte til tilmeldingen her

Har du spørgsmål vedrørende ADHD-foreningens årlige konference, så skriv til:

  • Mette Skou, mes@adhd.dk vedrørende praktiske forhold som faciliteter og tilmelding
  • Susanne Ploug-Sørensen, sps@adhd.dk vedrørende konferencens indhold og program
  • Inge Price, ip@adhd.dk vedrørende mulighed for at have en stand i pauseområdet
Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen