Voksne med ADHD

Symptomerne og de vanskeligheder, der følger med ADHD hos voksne, kan variere meget.
Voksne med ADHD vil i mere eller mindre grad være præget af kernesymptomerne:

 • opmærksomhedsforstyrrelser
 • hyperaktivitet
 • impulsivitet

Ikke alle med ADHD er hyperaktive. Nogle er tværtimod stille, uopmærksomme og initiativløse og kan have svært ved at tage sig sammen og komme i gang med aktiviteter.
Mange oplever desuden, at den motoriske hyperaktivitet i barndommen erstattes af en indre rastløshed i voksenlivet.

Nedenstående er en række træk, som i mere eller mindre grad karakteriserer den voksne med ADHD:

 • er rastløs og mangler evnen til at slappe af
 • har svært ved at holde opmærksomheden og koncentrationen
 • bliver let distraheret
 • virker glemsom
 • har svært ved at organisere tid
 • har et svingende humør og et hidsigt temperament
 • er følsom over for stress og har en lav frustrationstærskel
 • kan ikke planlægge og organisere
 • taler og handler uden tanke for konsekvenserne

Om ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har sit ophav i diagnosesystemet DSM 5. 

De tre typer ADHD: 

ADHD - med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse 

ADHD - med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet 

ADHD - som kombineret type med opmærksomheds-
forstyrrelse og hyperaktivitet/impulsivitet

Pakhusgården 50 - 5000 Odense C - Tlf. 70 21 50 55 - info(at)adhd.dk