Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil støtte mennesker med ADHD
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at sikre gode levevilkår for mennesker med ADHD.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil støtte mennesker med ADHD
Som medlem støtter du vores arbejde for at sikre gode levevilkår for mennesker med ADHD.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil støtte mennesker med ADHD
Som medlem støtter du vores arbejde for at sikre gode levevilkår for mennesker med ADHD.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
1
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Midt-Vestjylland

Referat af Generalforsamling

Generalforsamling, d. 27.01.16, afholdt i 7800 Skive

Lenette byder velkommen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig.

 1. Valg af dirigent. Foreslået er Jan Høj Sørensen. Enstemmigt vedtaget.

Jan takker for valget. Per og Jørgen er stemmetællere. Jan konstaterede, at indkaldelsen til Generalformsamling var lovligt varslet samt alle andre formalia var også på plads.

Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen.

 1. Bestyrelsens beretning ved Lenette:

Året blev startet med at have arrangementer om mindfulness for voksne med ADHD i Herning. Derudover blev der 3 steder; Brande, Viborg og Ringkøbing afholdt kurser om ADHD og inklusion. Et emne der stadig er meget aktuelt.
Som et supplement blev det desuden oplyst, at Danske Handicaporganisationer netop nu har igangsat en undersøgelse om inklusion i grundskolen. Det er muligt at deltage i denne undersøgelse ved blandt andet at følge linket, der er lagt op på www.adhd.dk – midt/vest lokalsiden.

Det blev desuden kommenteret, at vi som Bestyrelsen har haft lidt udfordringer i at få lavet nok arrangementer for medlemmerne. Det skyldes ikke mindst, at Bestyrelsen er en bruger-bestyrelse, ment på den måde at bestyrelsesmedlemmerne på den ene eller anden måde har ADHD tæt inde på livet. Og det kan jo som bekendt give visse udfordringer, der gør at andre interesser og aktiviteter for en periode må tilsidesættes for at fokusere på det, der gør at man kan trives som menneske og familie.

Selv om der ikke har været så mange aktiviteter – i form af arrangementer, har bestyrelsen været aktiv på andre måder. Der er blevet deltaget i møder i Handicap Rådet, Dansk Handicap, bestyrelsesdag, formandsmøder, og diverse netværksmøder med andre handicap organisationer derudover deltagelse i nogle cafe-grupper, besvarelse på mails fra medlemmer og fagfolk og forsøgt at holde medlemmerne opdateret om den nyeste forskning og viden på Facebook.

ADHD foreningen fik i 2015 forskningsresultaterne af deres projekt KIK – Kærlighed i kaos, som er et forældretræningsprogram. Et forskningsprojekt der gav gode resultater. Det viste sig, at en tidlig indsats, hvor forældrene får nogle redskaber til at tackle de udfordringer, der er ved at have et barn med ADHD, hjælper barnet og familien til en bedre hverdag. Foreningen arbejder på at gøre det til et tilbud, der er i kommunerne fremover.

Det blev desuden meldt ud, at der er landsmøde i år, hvor både landsformanden og næstformanden trækker sig. Man har mulighed for at deltage på landsmødet d. 29, maj. hvor man få indflydelse på, hvem der skal være den nye formand.

Lenette bad desuden om forslag til kurser og arrangementer for det nye år.

 

Der blev stillet spørgsmål om hvor mange vi har lov til at deltage med til landsmøde, hvor der skal vælges ny formand (29. Maj) Der blev oplyst at vi kunne stille med ca. 25 personer. Det er ved begivenhed, at retningen for foreningen udstikkes.

 1. Det reviderede regnskab for 2015 fremlægges til godkendelse.

Kommentarer til regnskabet:

Resultatet giver et driftsunderskud

Det skyldes bl.a. for store portoudgifter – hvilket til dels kan afhjælpes af de digitale medier, der kan tage over.

Posten på diverse på 25.000 fra 2015 var et ekstra supplement fra Hovedforeningen til de lokalorganisationer, der havde været bedst til at lave aktiviteter for medlemmerne

Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget for det kommende kalenderår (2017) til drøftelse

Der vil opstå en besparelse i og med, at telefonen bliver lukket, således at vi ringer op

Vi vil desuden være opmærksomme på portobesparelse.

Budgettet blev godkendt.

 1. Status for indeværende kalenderår (2016) til drøftelse

For at tilføre flere midler til foreningen, blev det foreslået, at man evt. kunne have mere fokus på at hverve flere medlemmer. 2-3% af befolkningen menes at have ADHD, men der er kun ca. 8000 på landsplan. Bestyrelsen møder i deres arbejde mange voksne med ADHD, som ikke medlemmer. Det blev vurderet, at det kan skyldes mgl. ressourcer både personlige og økonomiske. Men det betyder, at der er et uopfyldt potentiale.

Ligeledes blev det fremhævet, at vi dækker et stort geografisk område, så derved bliver kørselsudgifterne større.

 1. Behandling af indkomne forslag – ingen
 1. valg til Bestyrelsen:
  1) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Jørgen er på valg og ønsker ikke genvalg. Johnny har trukket sig. Hanne,       Lisselotte og Gitte er på valg og ønsker genvalg. Mona er suppleant og ønsker        valg. Suppleanter deltager dog allerede på lige fod med menige medlemmer – dog          uden stemmeret.

Valgt er Hanne, Lisselotte og Mona

2) Valg af 2 suppleanter for 1 år
Som suppleant bliver valgt Henning Silberg, Silkeborg

Ligeledes har vi fået oplyst, at der er en person, der ikke er dukket op, men har udtrykt ønske om at ville være suppleant. Kan vedkommende komme ind som suppleant? Vi beslutter, at personen, har mulighed for at blive suppleant, hvis vedkommende ønsker det. Der var ingen indvendinger.

Lisselotte fortæller lidt om bestyrelsens arbejde.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Revisor Kaj bliver genvalgt. Revisorsuppleant bliver også genvalgt /Jan Høj

 1. EVT.
  Per spurgte til medlemstallet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med foredrag ved Caroline Lilja Dam

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen