Hvad er ADHD-foreningen?

I ADHD-foreningen arbejder vi for at forbedre forholdende for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Vi er en medlemsorganisation med ca. 6.500 medlemmer, men vi arbejder for alle med ADHD.

Historie

ADHD-foreningen blev startet i 1982. Dengang hed den " Landsforeningen for Hyperaktive børn". Det var Ida Andreasen, som tog initiativ til foreningen.

I 1988 nedlægges foreningen og genopstår som en ny forening "Den Danske Forening for MBD-børn". Her opstår for første gang lokalafdelinger, nemlig to; en i øst og en i vest.

I 1997 sker der igen et navneskift denne gang til "DAMP-foreningen". Og så i 2005 får foreningen det nuværende navn: "ADHD-foreningen".

Du kan få et overblik over de vigtigste begivenheder i foreningens historie ved at klikke her<<<.

Foreningens første logo tegnet af Jørgen Clevin

Hvad arbejder ADHD-foreningen med?

 

Information

En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle, som i deres arbejde møder mennesker med ADHD, samt til befolkningen generelt.

Foreningen gør en stor indsats på informationsområdet gennem afholdelse af kurser, bogoversættelser og -udgivelser, pjecer, oplæg m.m.

Hvert år afholdes en konference med indlæg om forskning og erfaringer fra arbejdet med ADHD. ADHD-foreningen har desuden kampagner, som f.eks. den årlige kampagne Vild&Stille, om inklusion i indskolingen.

 

Udvikling

ADHD-foreningen er hele tiden med i flere udviklingsprojekter, ofte i samarbejde med andre aktører. Gennem projekter arbejder ADHD-foreningen på at udbygge viden og redskaber til alles gavn; mennesker med ADHD, deres pårørende og alle de faggrupper, som arbejder med området. Du kan læse mere om ADHD-foreningens forskellige projekter her>>>.

 

Politik

ADHD-foreningen forsøger hele tiden at påvirke den politiske dagsorden og debatten om ADHD i medierne. I takt med at flere får diagnosen, har ADHD fået stor offentlig og politisk bevågenhed.

ADHD-foreningen er en væsentlig med- og modspiller i det politiske billede omkring ADHD-området: både i forhold til lokale og nationale politikere og til de interesseorganisationer på området.

Foreningen sidder i følgegrupper på tiltag i offentligt regi og er aktiv høringspart på rapporter, politiske forslag o.a.

Logoet som det så ud fra 1988
Fra 1997-2005 hed foreningen "DAMP-foreningen"

ADHD-foreningen mener...

ADHD-foreningens politikpapir

Seks holdninger om ADHD vedtaget af hovedbestyrelse.

Læs hele politikpapiret her.

 

Pakhusgården 50 - 5000 Odense C - Tlf. 70 21 50 55 - info(at)adhd.dk